โรงพยาบาลเวชธานี จัดกิจกรรมพิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Mother’s Diet and baby’s Health” โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงจิตรนพิน ดุลยเกษม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์ และการทำ Workshop สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ตอน “Healthy Meals for Mom” จากผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพเฉพาะด้าน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่อย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมสายหยุด ชั้น 8 อาคาร 2 โรงพยาบาลเวชธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้