ดร.นพ. ตุลวรรธน์พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานีให้การต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ ในการตรวจความพร้อมเฝ้าระวังและมาตรการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์2012 (MERS-CoV) ซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้กล่าวชื่นชมในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงการคัดกรอง แยกผู้ป่วยของโรงพยาบาลเวชธานีว่าอยู่ในระดับที่ดีเยื่ยมตั้งแต่การติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนก่อนที่จะพบผู้ป่วยในประเทศไทยรวมทั้งกำหนดทางเข้าออกเหลือเพียง 2 ประตูเพื่อให้การคัดกรองเกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับมีการติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทั่วโรงพยาบาลและในกรณีพบผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเบื้องต้นจะดำเนินการให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากป้องกันก่อนที่จะแยกเข้าห้องความดันลบ (Nagative Pressure) เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบผู้ป่วยโรค MERS แต่อย่างใด จึงขอให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจถึงความปลอดภัยในการมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเวชธานี