แจ้งผู้ใช้บริการทุกท่านทราบ

โรงพยาบาลเวชธานีได้จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2012 (MERS – CoV) ดังนี้

1.เปิดการเข้า – ออก ภายในโรงพยาบาล 2 ประตู คือ บริเวณด้านหน้า ชั้น G (ทางเข้าหน้าแผนกฉุกเฉิน) และ ประตูด้านหลังทางเข้าชั้น G (ทางเข้าศูนย์กายภาพฯ) เท่านั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่านผ่านการตรวจเบื้องต้นจากเครื่องเทอร์โมสแกนสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
• หากผู้ใช้บริการจอดรถบริเวณชั้นใต้ดิน อาคาร 1 กรุณาใช้ทางเข้าด้านหน้าชั้น G (หน้าแผนกฉุกเฉิน)
• หากผู้ใช้บริการจอดรถบริเวณชั้น 2 และ ชั้น 4 ของลานจอดรถ กรุณาใช้ลิฟท์ที่ ชั้น 3 เพื่อลงมาชั้น G ผ่านทางเข้าด้านหลัง (ทางเข้าศูนย์กายภาพฯ)

2.จัดลิฟท์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ต้องสงสัยแยกออกจากลิฟท์ของผู้ป่วยปกติ

3. จัดห้องแรงดันลบ (Nagative pressure room) สำหรับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

4.มีการทำความสะอาดลิฟท์และสิ่งสัมผัสอื่นๆที่มีการใช้งานร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ

5.ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องสัมผัสผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อดังกล่าว จะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานสากล

6. มีการซักซ้อมแผนการรับ – ส่งผู้ป่วยที่ต้องสงสัยหรือติดเชื้อ

7.โรงพยาบาลมีการแยกภาชนะและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ออกจากภาชนะของผู้ป่วยปกติ

8.มีการติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคดังกล่าวภายในโรงพยาบาล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่
คลิปวิดีโอ : https://www.youtube.com/watch?v=tPOFf_kksoA
บทความเพิ่มเติม : http://goo.gl/gks61A

ขออภัยในความไม่สะดวก
โรงพยาบาลเวชธานี