เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 โรงพยาบาลเวชธานี นำโดย ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ นางสาวจรัญญา หงษาครประเสริฐ ผู้อำนวยการบริหารการตลาด ได้ร่วมลงนาม MOU กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดย นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวฯ ในโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสื่อมวลชน