เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี ได้ทำสัญญากับ แอซเซ็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (AMS) บริษัทบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับสากล ที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลชั้นนำ ซึ่งโรงพยาบาลเวชธานีไว้วางใจใช้บริการต่อไปจนถึงปี พ.ศ. 2560

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating