เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน ที่ผ่านมา นพ.ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ (แถวแรกสูทสีเทา) ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก และ ผู้อำนวยการศัลยกรรมหัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ Ultimate Intensive Mitral Valve Repair (Ultimate IMVAR) และวิทยากร ได้จัดสัมมนาระดับนานาชาติ โดยมีแพทย์จากประเทศต่างๆ เข้าร่วม อาทิ อียิปต์ , จีน , ไต้หวัน , อินเดีย , สิงคโปร์ และ ออสเตรเลีย ในเรื่องการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ เพื่อให้แพทย์มีแนวทางการรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุด ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 3 ณ สถาบันโรคทรวงอก

taweesak

นพ.ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์
ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก และ
ผู้อำนวยการศัลยกรรมหัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี