“โรงพยาบาลเวชธานี เตรียมพร้อมรับมือเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 หรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน (Thermo Scan Camera) สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคที่มีอยู่ให้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด”

     ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) ที่ระบาดในกลุ่มตะวันออกกลางและเกาหลีใต้รวมถึงการพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้มาตรการดูแลกักตัวโดยแยกออกมารักษาอย่างเข้มงวดนั้น ในส่วนของโรงพยาบาลเวชธานี ขอยืนยันว่า ทางโรงพยาบาลได้เฝ้าระวังและป้องกันตามหลักกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด และขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยที่ต้องสงสัยเข้ามาปะปนแต่อย่างใด โดยโรงพยาบาลได้ออกมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ผู้ป่วย และความปลอดภัยของพนักงาน ด้วยการเปิดประตูทางเข้าออกเพียง ทาง รวมทั้งจัดเตรียมทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจำจุดดังกล่าว พร้อมติดตั้งกล้องเทอร์โมสแกนไว้ที่หน่วยคัดกรองเข้าออกนั้น และทำการเปิดกล้องเทอร์โมสแกนไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งถ้าหากมีการตรวจพบผู้ป่วยต้องสงสัยทางโรงพยาบาลจะทำการคัดแยกผู้ป่วยดังกล่าวไปยังห้องแยกโรค เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ

     นอกจากนั้น ทางโรงพยาบาลได้มีการทำความสะอาดลิฟต์และสิ่งสัมผัสอื่น ๆ ที่มีการใช้งานร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดลิฟต์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ต้องสงสัยแยกออกจากลิฟท์ของรับบริการขณะเดียวกันได้มีการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในการติดเชื้อตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล พร้อมทั้งติดตั้งเจลล้างมือไว้ทุกจุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานสากล 

     ดร.นพ.ตุลวรรธน์ กล่าวต่อไปว่า โรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญในการแยกภาชนะและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ออกจากภาชนะของผู้ป่วยปกติ รวมถึงมีการซักซ้อมแผนการรับ – ส่งผู้ป่วยที่ต้องสงสัยหรือติดเชื้อ และในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องสัมผัสผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ โรงพยาบาลได้มีการป้องกันโดยการให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว รวมทั้งทำการติดตามสถานการณ์และมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด
     ทั้งนี้ ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเวชธานีได้เคยออกมาตรการต่าง ๆ ในกรณีที่มีการระบาดของโรค อาทิ โรคระบาดซาร์ส เมื่อปี พ.. 2546 โรคระบาดไข้หวัดนกในปี พ.. 2547 และการแพร่ระบาดของโรคไวรัสอีโบลาในปี พ.. 2557 ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่เคยออกมาถือว่าได้ผลดี ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาลแต่อย่างใด จึงใคร่ขอให้ผู้มาใช้บริการทุกท่านมั่นใจในการมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเวชธานี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิปวิดีโอ : https://www.youtube.com/watch?v=tPOFf_kksoA
                : http://goo.gl/3MWAiy
  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating