HAL-RAR (Haemorrhoidal Artery Ligation-Recto-Anal-Repair)

ปัจจุบันมีวิธีการรักษา โรคริดสีดวงทวารหนักชนิดภายในด้วยนวัตกรรมใหม่ โดยการประยุกต์ใช้การตรวจ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้ามาช่วย   โดยการใช้หลักการตรวจหาตำแหน่งของเส้นเลือดแดงที่มาเลี้ยงหัวริดสีดวงทวารหนัก แล้วทำการเย็บผูกรัดหลอดเลือดแดง เพื่อลดความดันเลือดที่ไปขยายขนาดของหัวริดสีดวงทวารให้ลดลง ทำให้หัวริดสีดวงหดเล็กลง โดยไม่มีการตัดหัวริดสีดวงและเยื่อบุทวารหนักใดๆทั้งสิ้น หรือผู้ป่วยโรคริดสีดวงทวารหนักระยะที่ 3 ที่หัวริดสีดวงยื่นออกมานอกทวารหนักก็สามารถเย็บผูกรั้งดันกลับเข้าไปภายในทวารหนักได้ โดยไม่มีการตัดเนื้อเยื่อออก หัวริดสีดวงจะค่อยๆ ลดขนาดลงภายใน 3-4 สัปดาห์

แบ่งปันประสบการณ์ผ่าตัดริดสีดวง

แบ่งปันประสบการณ์ ผ่าตัดริดสีดวงแบบ HAL-RAR

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายเวลาเข้ารับบริการได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป (General Surgery Center) โรงพยาบาลเวชธานี

โทร. 0-2734-0000 ต่อ 4500
  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating