เฝ้าระวัง! การบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล

ท่านทราบหรือไม่ว่า  การพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาลมักจะเกิดกับ “ผู้ป่วยที่คิดว่าตนเองนั้นแข็งแรงพอที่จะประคองตัวเองได้  และคิดว่าคงจะไม่พลัดตกหกล้ม”  แต่เมื่อเกิดการล้มแล้วบางครั้งนำไปสู่การบาดเจ็บรุนแรงได้โดยไม่คาดคิด
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้มที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เป้าหมายเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ตามมาตรฐาน JCI และโรงพยาบาลเวชธานี จึงกำหนดไว้ว่า  ผู้ป่วยจะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม และจะมีการเฝ้าระวังหากพบว่าผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงที่จะพลัดตกหกล้มได
ด้วยมาตรการป้องกันในเรื่องนี้ ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลเวชธานี อาจจะต้องตอบคำถามที่คุณพยาบาลซักถามถึงประวัติการรับประทานยา หรือประวัติอื่นๆ ทั้งนี้ สิ่งที่เรากำลังมองหาคือ “ความเสี่ยงหรือโอกาสที่ผู้ป่วยจะเกิดการพลัดตกหกล้ม” นั่นเอง บางครั้งผู้ป่วยอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามีความเสี่ยงอยู่ เช่น เคยพลัดตกหกล้มมาแล้ว หรือรับประทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วง หรือมึนงง
ดังนั้นเมื่อได้รับการประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยง พยาบาลก็จะมีการให้ข้อมูลว่าผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้พลัดตกหกล้มจนนำไปสู่การบาดเจ็บ และจะมีการสื่อสารไปยังจุดบริการต่างๆด้วยการติดสายรัดข้อมือสีเหลืองให้กับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง เป็นสัญลักษณ์ว่าผู้ป่วยจะต้องได้รับการเฝ้าระวังอันตราย จากการพลัดตกหกล้มในทุกจุดบริการของโรงพยาบาล

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating