โปรโมชั่นบัตรเครดิต

KTC Vejthani Credit Card ฟรี ค่า ธรรมเนียม สิทธิประโยนช์ ส่วนลดเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน           ส่วนลดค่าห้องพัก ส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ส่วนลด ค่ายา ค่าแลป ทันตกรรมขุด อุด ถอน วารสารเพื่อสุขภาพ 37 Health Vejthani International Lounge ชั้น 3 ที่จอดรถโซนพิเศษ...

ทุกหัตถการ สำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเวชธานี (ทุกหัตถการ) รับสิทธิ์ ต่อที่ 1 รับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 3เดือน  (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62) ต่อที่ 2 รับเพิ่ม เงินคืน เมื่อผ่อนชำระตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป รับเงินคืนตามที่ธนาคารฯกำหนด (1 ม.ค.-30 มิ.ย.62)...

Vejthani Hospital