สิทธิสำหรับข้าราชการ

สิทธิสำหรับข้าราชการ

government-officials
รายการโรค/หัตถการ ประมาณการส่วนร่วมจ่าย (บาท)
การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง(Open Cholecystectomy) 90,800
การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง(Laparoscopic Cholecystectomy) 95,500
การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี(Open Cholecystectomy + Explore CBD) 109,400
การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว (Unilateral Repair of Hernia) 50,200
การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง (Bilateral Repair of Hernia) 94,000
การผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoidectomy) 57,600
การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร (Anal Fistulotomy/Fistulectomy) 40,700
การคลอดและการช่วยคลอด (Normal delivery, Vacuum/Forceps/Breech extraction) 33,000
การผ่าตัดคลอด ( Cesarean section ) 40,200
การผ่าตัดคลอด + การทำหมัน (Cesarean section + Tubal Resection/Tubal Ligation) 39,500
การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด (Open Myomectomy) 82,700
การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด (Open Ovarian Cystectomy) 88,000
การดูแลเด็กแรกเกิด (เด็กปกติ) 8,000
การรักษาเด็กแรกเกิด (เด็กป่วย) 17,400

หมายเหตุ

  1. ประมาณการส่วนร่วมจ่ายไม่รวมค่าห้องส่วนเกิน และอุปกรณ์อวัยวะเทียมส่วนเกิน
  2. ส่วนร่วมจ่ายประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ (Doctor Fee) และค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)

ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง https://welcgd.cgd.go.th/wel/checktstsgr

Vejthani Hospital  เวชธานี