ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี

ผ่าตัดสมอง

“มากกว่า 300 ราย”

ศูนย์สมองและระบบประสาท
โรงพยาบาลเวชธานี

ให้บริการระดับสากลมาตรฐานสากล JCI ให้บริการครอบคลุมครบวงจรทางด้านสมองและระบบประสาท เพราะสมอง เป็นอวัยวะสำคัญ คือเป็นศูนย์รวมของระบบประสาททั้งหมดทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายทุกระบบ ทั้ง การตื่น, การนอนหลับ, การเคลื่อนไหว, การทรงตัว, การเห็น, การได้ยิน, การขับถ่าย, การรับรู้ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากระบบประสาท อาจจะนำไปสู่ความพิการหรือทุพพลภาพ หรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการทางระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี พร้อมที่จะให้การดูแลรักษาท่านด้วยมาตรฐานสูงสุด

บริการทางการแพทย์

บริการของศูนย์สมองและระบบประสาท

 

การให้บริการตรวจรักษาที่ครอบคลุมหลายกลุ่มโรคทางระบบประสาท แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่

 

 

1. อายุรกรรมสมอง (Neurology) ให้การดูแลรักษาโรคหรืออาการทางระบบประสาท อาทิเช่น

 

 • แขนขาอ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทั้งหลอดเลือดสมองตีบตันหรือแตก
 • อาการปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดร้าวที่ใบหน้า ปวดคอ (Headache, Migraine, Facial Pain, Chronic Pain)
 • อาการวูบ มึนงงศีรษะ เป็นลมบ่อย (Dizziness, Syncope)
 • โรคลมชัก (Epilepsy)
 • โรคสมองเสื่อม หลงลืมและพฤติกรรมผิดปกติ (Dementia, Cognition and Behavioral Disorders)
 • การเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น โรคพาร์กินสัน กล้ามเนื้อกระตุก (Movement Disorders)
 • ภาวะเส้นประสาทเสื่อม ชาปลายมือปลายเท้าจากโรคเบาหวาน (Diabetic Neuropathy)
 • อาการผิดปกติ ขณะนอนกลับ เช่น หยุดหายใจขณะหลับ นอนกรน ง่วงมากผิดปกติ (Sleep Disorders)
 • กล้ามเนื้อบิดเกร็งจากโรคของสมอง (Spasticity)

 

 

2. ศัลยกรรมสมอง (Neurosurgery)

 

 • โรคเนื้องอกในสมองและไขสันหลัง (Brain and Spinal Cord Tumor)
 • อุบัติเหตุทางสมองและไขสันหลัง (Brain and Spinal Cord Injury)
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ เช่น AVM, Aneurysm
 • ผ่าตัดแก้ไขการทำงานที่ผิดปกติของร่างกาย (Functional Neurosurgery) เช่น โรคสั่น โรคปวด โรคลมชัก ฯลฯ

 

 

3. การตรวจวินิจฉัยทางสมอง (Neurodiagnostic)

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ มีวิวัฒนาการก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง ช่วยให้เราสามารถมองเห็นการทำงานของสมองและระบบประสาทได้โดยผ่านเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ ว่าเกิดความผิดปกติในสมองส่วนใด

 

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงได้เปิดบริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเพื่อค้นหาต้นตอสาเหตุของอาการหรือโรคช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างตรงจุดถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำมากที่สุดโดยการแบ่งการตรวจออกเป็น

 

3.1 การตรวจวินิจฉัยทางด้านประสาทสรีระวิทยา (Neurophysiologic Studies)

 

3.1.1 การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography: EEG) ช่วยวินิจฉัยโรคลมชัก วูบ หมดสติ โรคกระตุกภาวะสมองตายและเพื่อแยกโรคจากสาเหตุอื่นๆ ที่มีอาการคล้ายการชัก

 

3.1.2 การตรวจความผิดปกติจาการนอน (Polysomnography: PSG / Sleep Test) เป็นการตรวจผู้ป่วยที่มีภาวะนอนกรน ผู้ที่มีการอุดกั้นของการหายใจหรือเกร็งกระตุกขณะนอนหลับ

 

3.1.3 การตรวจการนำกระแสประสาท (Nerve Conduction studies: NCS) การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคของเส้นประสาทส่วนปลาย ได้แก่ โรคมือชา เท้าชาจากเส้นประสาทอักเสบ การกดทับเส้นประสาทที่มือหรือขาการบาดเจ็บของเส้นประสาทภายหลังจากอุบัติเหตุ

 

3.1.4 การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (Electromyogram: EMG) เป็นการตรวจกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทช่วยวินิจฉัยแยกโรคของกล้ามเนื้อกับโรคของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อ

 

3.1.5 การตรวจหลอดเลือดคอ (Carotid Doppler) เป็นการตรวจการไหลเวียนของเลือดบริเวณคอ เพื่อตรวจหาขนาดและความหนาของผนังหลอดเลือดว่ามีคราบหินปูนหรือไขมันเกาะอยู่ภายในหรือไม่ รวมทั้งการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ช่วยวินิจฉัยผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นอัมพาต วูบ ชาครึ่งซีก หรือมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีก

 

3.2 การตรวจด้านรังสีวินิจฉัย (Neuroradiogy)

 

3.2.1 การตรวจสมองด้วยคอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เป็นการตรวจดูความผิดปกติของสมอง เช่นโรคหลอดเลือดสมองแตก อุบัติเหตุที่ศีรษะ เนื้องอกในสมอง ซึ่งสามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว

 

3.2.2 การตรวจสมองด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI Brain) เป็นการถ่ายภาพเอกซเรย์สมองด้วยสนามแม่เหล็กที่สามารถให้รายละเอียดของสมองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสามารถตรวจพบการตีบตันของหลอดเลือดสมองได้ตั้งแต่ระยะแรก

 

3.2.3 การตรวจหลอดเลือดในสมองด้วยสนามแม่เหล็ก (MRA Brain) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดบริเวณคอที่เป็นหลอดเลือดไปเลี้ยงสมอง และตรวจหาความผิดปกติกรณีหลอดเลือดในสมองโป่งพอง

 

3.2.4 การฉีดสีทึบแสง (Cerebral Angiography) เป็นการฉีดสีเพื่อดูพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น ตรวจดูความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง

 

นอกจากนี้ ศูนย์สมองและระบบประสาท ยังได้เตรียมทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง (Multidisciplinary Teams) เช่น พยาบาลเฉพาะทางเทคนิเชียน แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รวมถึงหอผู้ป่วยเฉพาะทาง ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยแล้ว จำเป็นต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ร่วมกันดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร เพื่อเพื่มศักยภาพในการรักษา ทำให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

วัน เวลาทำการ


วันจันทร์ – วันพุธ เปิดบริการ
เวลา 07.00 – 18.00 น.

 

วันพฤหัสบดี – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการเวลา 07.00 – 16.00 น.

 

สถานที่


ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น 5
โรงพยาบาลเวชธานี

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม


โทรศัพท์ 0-2734-0000 ต่อ 5500, 5550

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Sorry, no posts matched your criteria.

วิดีโอ

Vejthani Hospital
Show PC ViewShow Mobile View