ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม

ศูนย์ทันตกรรมและรักษารากฟันเทียม

โรงพยาบาลระดับสากลมาตรฐาน JCI เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากและฟันที่สวยงาม แข็งแรง ด้วยความเข้าใจถึงการดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เราจึงจัดสรรทีมทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางทุกสาขาครบวงจร ไว้ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน อาทิทางด้าน ทันตกรรมรักษารากฟันเทียม ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมจัดฟัน ศัลยศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน ทันตกรรมรักษาโรคกลิ่นปาก ทันตกรรมข้อต่อขากรรไกรและการเจ็บปวดบนใบหน้า ทันตกรรมเลเซอร์ รวมถึง ทันตกรรมสำหรับเด็ก เป็นต้น คอยให้คำแนะนำปรึกษาและตรวจรักษาทางทันตกรรมต่างๆ อย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และบริการที่สะดวก รวดเร็วและแสนประทับใจจากบุคลากรทุกคน ภายใต้ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลที่ทันสมัย สถานที่ที่กว้างขวาง และภายใต้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนครอบครัว ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านบริการ การนำเทคโนโลยี CAD/CAM ทางทันตกรรมมาให้บริการ ถือเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ป่วยที่ต้องการทำและรักษารากฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และการอุดฟันด้วยวิธีส่งแลป (อินเลย์ ออนเลย) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอที่ยาวนาน ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ จึงจะแล้วเสร็จในกระบวนการใส่ฟัน 1 ครั้ง และผู้ป่วยที่ผ่าตัดใส่รากฟันหรือรักษารากฟันเทียมแบบปกติ ที่จากเดิมต้องใช้ระยะเวลาในการรอใส่ครอบฟันประมาณ 2.5 -3 เดือน และในกระบวนการใส่ฟันผู้ป่วยต้องมาพบทันตแพทย์อย่างน้อยประมาณ 2-4 ครั้ง ลดเวลาการนัดหมายเหลือเพียง 1ครั้ง และเทคโนโลยี CAD/CAM ยังช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องพิมพ์ปากเพื่อให้เกิดความรำคาญจากวัสดุที่ใช้พิมพ์ปากโดยเปลี่ยนวิธีการพิมพ์ปากแบบเดิมมาเป็นวิธีสแกนในช่องปากแทน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษารากฟันเทียมมากกว่าเดิม

บริการทางการแพทย์

บริการทางการแพทย์
วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจวิเคราะห์และป้องกันโรคในช่องปากและฟันรวมไปถึงการรักษารากฟันเทียม

ให้ การตรวจวินิจฉัยโรคภายในช่องปากกับฟันและรักษารากฟันเทียม ด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษารากฟันเทียมและคัดกรองโรคภายในช่องปากและฟัน ตลอดจนเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ได้แก่

 • ตรวจวิเคราะห์อาการผิดปกติภายในช่องปากและฟันเบื้องต้นด้วยเครื่อง X-RAY แบบ 2 มิติ
 • ตรวจหาความผิดปกติบริเวณขากรรไกรและใบหน้าด้วยเครื่อง X-RAY CT SCAN และเครื่อง X-RAY แบบ 2 มิติ
 • ตรวจคัดกรองภาวะการมีกลิ่นปากด้วยเครื่อง ORAL CHROMA
 • ตรวจเตรียมความพร้อมของกระดูกขากรรไกรก่อนทำการผ่าตัดเพื่อรักษารากฟันเทียมด้วยเครื่อง X-RAY CT SCAN
 • ตรวจทดสอบการมีชีวิตของฟันด้วยเครื่อง EPT TEST
รักษาโรคในช่องปากและฟันรวมไปถึงรักษารากฟันเทียม

ด้วย ทีมทันตแพทย์และทีมเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะครบทางทุกสาขา จึงสามารถให้การรักษาได้ครอบคลุมทุกโรคภายในช่องปากและฟัน

 • รักษาภาวะการสูญเสียฟันธรรมชาติ ไม่มีฟันใช้เคี้ยวอาหารหรือเพื่อบุคลิกภาพที่ดี ด้วยการใส่รากฟันเทียมหรือฟันปลอมชนิดอื่นๆ รวมไปถึงการรักษารากฟัน
 • ตรวจเช็ดภาวะการมีกลิ่นปากเรื้อรังด้วยเครื่อง ORAL CHROMA
 • รักษาภาวะการมีรอยโรคหรือแผลเรื้อรังในช่องปากด้วย LASER และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • ภาวะการมีอาการเจ็บปวดบริเวณขากรรไกรและใบหน้าโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ภาวะการสบฟันผิดปกติ ฟันห่าง และเรียงตัวไม่สม่ำเสมอ
 • ภาวะการเป็นโรคปริทันต์อักเสบอย่างรุนแรง เช่น มีเลือดออกเวลาแปรงฟัน ฟันโยก
 • ภาวะการมีเหงือกร่นหรือยุบตัว
 • ภาวะการมีฟันผุ สึก บิ่น แตก ร้าวลึกถึงประสาทฟันและไม่ถึงประสาทฟัน
 • ภาวะการมีฟันฝัง ฟันคุด การมีตุ่มกระดูกงอกเกินบริเวณกระดูกขากรรไกรและเพดาน
 • ภาวะการพูดไม่ชัดในเด็กและผู้ใหญ่เนื่องจากการมีพังผืดบริเวณใต้ลิ้น
 • อุดฟันด้วย LASER เพื่อลดอาการเสียวฟันขณะอุดฟัน
 • รักษารากฟันด้วยเครื่อง MICRO SCOPE

 

 ทันตกรรมเฉพาะทาง
 • ทันตกรรมรากเทียมและรักษารากฟัน
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
 • ทันตกรรมหัตถการ
 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • ศัลยศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา
 • ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
 • ทันตกรรมรักษาโรคกลิ่นปาก
 • ทันตกรรมข้อต่อขากรรไกรและการเจ็บปวดบนใบหน้า
 • ทันตกรรมเลเซอร์
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
เทคโนโลยี CAD/CAM ทางทันตกรรม

เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ป่วยที่ต้องการทำหรือรักษารากฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และการอุดฟันด้วยวิธีส่งแลป (อินเลย์ ออนเลย)ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอที่ยาวนาน เช่น ผู้ป่วยที่ผ่าตัดใสรากฟันหรือรักษารากฟันเทียมแบบปกติ ที่จากเดิมต้องใช้ระยะเวลาในการรอใส่ครอบฟันประมาณ 2.5 -3 เดือน และในกระบวนการใส่ฟันผู้ป่วยต้องมาพบทันตแพทย์อย่างน้อยประมาณ 2-4 ครั้ง ลดเวลาการนัดหมายเหลือเพียง 1 ครั้ง เป็นต้น

วัน เวลาทำการ


วันจันทร์ – เสาร์ 09.00 -20.00 น. วันเสาร์ 09.00 – 17.00 น. วันอาทิตย์ 09.00 – 17.00 น.

สถานที่


ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม โรงพยาบาลเวชธานีโรงพยาบาลเวชธานี

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม


โทรศัพท์ 02-7340366-7 , 02-734-0000 ต่อ 3000, 3004

วิดีโอ

Vejthani Hospital