ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี

ผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้น ประสาท

“มากกว่า 5,500 ราย”

ผ่าตัดกระดูกสันหลัง

“มากกว่า 4,500 ราย”

ผ่าตัดส่องกล้อง

“มากกว่า 5,500 ราย”

ศูนย์กระดูกสันหลัง
โรงพยาบาลเวชธานี

โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลที่มีบริการด้านกระดูกและข้อ ซึ่งมีศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center) ที่มีทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะการรักษาอาการปวดคอและปวดหลัง นักกายภาพบำบัด และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอและปวดหลังโดยเฉพาะ พร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัยสำหรับการรักษาทั่วไปและการผ่าตัด นอกจากรักษาอาการปวดหลัง ปวดคอแล้ว ศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center)

โรงพยาบาลกระดูกและข้อ เวชธานี ยังให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกคอ, หลัง, กระดูกก้นกบ โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน หรือเกิดการติดเชื้อของกระดูกสันหลัง การผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อลดการกดทับประสาทไขสันหลัง โดยใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือยึดกระดูก

รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ โดยการผ่าตัดกระดูกสันหลัง โดยวิธีการผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงเข้าช่วย เช่น เครื่อง O-arm ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนามาจากเครื่อง x-ray C-arm ที่ใช้อยู่ตาม

โรงพยาบาลทั่วไป โดยเครื่อง O-arm จะมีความพิเศษคือ สามารถเอกซเรย์สร้างภาพ แบบ 3 มิติช่วยให้การผ่าตัดแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีเครื่อง Navigator ที่ใช้ เป็นเครื่องนำร่องโดยทำงานร่วมกับเครื่อง O-arm เครื่อง Navigator จะมีคลื่นจับตำแหน่งและทิศทางของอุปกรณ์ทุกชนิดที่แพทย์ใช้ เพื่อนำไปประมวลออกมาเป็นภาพ ร่วมกับภาพกระดูกจากเครื่อง O-arm ทำให้แพทย์สามารถเห็นอุปกรณ์ที่ใช้และวัสดุที่ใส่เข้าไปในกระดูกสันหลังผู้ป่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดแผล

ภาวะการเจ็บป่วย และการรักษากับโรงพยาบาลกระดูกและข้อ รพ. เวชธานี

โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center) โรงพยาบาลเวชธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีบริการด้านกระดูกและข้ออย่างครบวงจร ยังมีบริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคทางกระดูกสันหลังที่พบได้บ่อย เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูแลตนเอง เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรักษาและมาพบแพทย์ได้ทันท่วงที

บริการทางการแพทย์

 • Nucleoplasty
  คลื่นความถี่สูงที่ใช้รักษาปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทในระยะเริ่มแรก โดยไม่ต้องเปิดแผลผ่าตัดขนาดใหญ่
 • Illizarov เครื่องมือยึดตรึงกระดูกภายนอกร่างกาย
  สำหรับแก้ไขปัญหาความพิการในกระดูกแต่กำเนิด โรคกระดูกติดเชื้อ เนื้องอกของกระดูก และปัญหาขาทั้งสองข้างสั้นยาวไม่เท่ากัน
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม (Total Disc Replacement)
  เพื่อแก้ปัญหาหมอนรองกระดูกเสื่อม ซึ่งตัวหมอนรองกระดูกเทียมมีลักษณะเป็นโครงโลหะเลียนแบบกระดูกตามธรรมชาติ แกนกลางเป็นพลาสติคยืดหยุ่น และสามารถเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงหมอนรองกระดูกตามธรรมชาติ
 • หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง ( Robotic Spinal Surgery)

 • Nucleoplasty
  คลื่นความถี่สูงที่ใช้รักษาปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทในระยะเริ่มแรก โดยไม่ต้องเปิดแผลผ่าตัดขนาดใหญ่
 • Illizarov เครื่องมือยึดตรึงกระดูกภายนอกร่างกาย
  สำหรับแก้ไขปัญหาความพิการในกระดูกแต่กำเนิด โรคกระดูกติดเชื้อ เนื้องอกของกระดูก และปัญหาขาทั้งสองข้างสั้นยาวไม่เท่ากัน
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม (Total Disc Replacement)
  เพื่อแก้ปัญหาหมอนรองกระดูกเสื่อม ซึ่งตัวหมอนรองกระดูกเทียมมีลักษณะเป็นโครงโลหะเลียนแบบกระดูกตามธรรมชาติ แกนกลางเป็นพลาสติคยืดหยุ่น และสามารถเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงหมอนรองกระดูกตามธรรมชาติ
 • หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง ( Robotic Spinal Surgery)

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 -20.00 น.
วันเสาร์ 08.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 – 18.00 น.


สถานที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 5,
โรงพยาบาลเวชธานี


การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0-2734-0000 ต่อ 5500, 5550

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Sorry, no posts matched your criteria.

เสียงจากผู้ใช้บริการ

Sorry, no posts matched your criteria.

วิดีโอ

Promotion & Package

Sorry, no posts matched your criteria.

Vejthani Hospital เวชธานี
Show PC ViewShow Mobile View