ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี

ผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้น ประสาท

“มากกว่า 5,500 ราย”

ผ่าตัดกระดูกสันหลัง

“มากกว่า 4,500 ราย”

ผ่าตัดส่องกล้อง

“มากกว่า 5,500 ราย”

ศูนย์กระดูกสันหลัง
โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี (Vejthani Spine Center)

โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลที่มีบริการด้านกระดูกและข้อ ซึ่งมีศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center) ที่มีทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะการรักษาอาการปวดคอและปวดหลัง นักกายภาพบำบัด และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอและปวดหลังโดยเฉพาะ พร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัยสำหรับการรักษาทั่วไปและการผ่าตัด นอกจากรักษาอาการปวดหลัง ปวดคอแล้ว ศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center)

 

โรงพยาบาลกระดูกและข้อ เวชธานี ยังให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกคอ, หลัง, กระดูกก้นกบ โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน หรือเกิดการติดเชื้อของกระดูกสันหลัง การผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อลดการกดทับประสาทไขสันหลัง โดยใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือยึดกระดูก

 

รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ โดยการผ่าตัดกระดูกสันหลัง โดยวิธีการผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงเข้าช่วย เช่น เครื่อง O-arm ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนามาจากเครื่อง x-ray C-arm ที่ใช้อยู่ตามโรงพยาบาลทั่วไป โดยเครื่อง O-arm จะมีความพิเศษคือ สามารถเอกซเรย์สร้างภาพ แบบ 3 มิติช่วยให้การผ่าตัดแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีเครื่อง Navigator ที่ใช้ เป็นเครื่องนำร่องโดยทำงานร่วมกับเครื่อง O-arm เครื่อง Navigator จะมีคลื่นจับตำแหน่งและทิศทางของอุปกรณ์ทุกชนิดที่แพทย์ใช้ เพื่อนำไปประมวลออกมาเป็นภาพ ร่วมกับภาพกระดูกจากเครื่อง O-arm ทำให้แพทย์สามารถเห็นอุปกรณ์ที่ใช้และวัสดุที่ใส่เข้าไปในกระดูกสันหลังผู้ป่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดแผล

ภาวะการเจ็บป่วย และการรักษากับโรงพยาบาลกระดูกและข้อ รพ. เวชธานี

โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center) โรงพยาบาลเวชธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีบริการด้านกระดูกและข้ออย่างครบวงจร ยังมีบริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคทางกระดูกสันหลังที่พบได้บ่อย เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูแลตนเอง เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรักษาและมาพบแพทย์ได้ทันท่วงที

บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลกระดูกและข้อ รักษาอาการปวดหลัง ปวดคอ ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกคอ, หลัง, กระดูกก้นกบโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน หรือเกิดการติดเชื้อของกระดูกสันหลัง การผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อลดการกดทับประสาทไขสันหลัง โดยใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือยึดกระดูก

เครื่องมือและเทคโนโลยี

  • Nucleoplasty
    คลื่นความถี่สูงที่ใช้รักษาปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทในระยะเริ่มแรก โดยไม่ต้องเปิดแผลผ่าตัดขนาดใหญ่
  • Illizarov เครื่องมือยึดตรึงกระดูกภายนอกร่างกาย
    สำหรับแก้ไขปัญหาความพิการในกระดูกแต่กำเนิด โรคกระดูกติดเชื้อ เนื้องอกของกระดูก และปัญหาขาทั้งสองข้างสั้นยาวไม่เท่ากัน
  • การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม (Total Disc Replacement)
    เพื่อแก้ปัญหาหมอนรองกระดูกเสื่อม ซึ่งตัวหมอนรองกระดูกเทียมมีลักษณะเป็นโครงโลหะเลียนแบบกระดูกตามธรรมชาติ แกนกลางเป็นพลาสติคยืดหยุ่น และสามารถเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงหมอนรองกระดูกตามธรรมชาติ
  • หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง ( Robotic Spinal Surgery)

วัน เวลาทำการ


วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 -20.00 น.
วันเสาร์ 08.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 – 18.00 น.

 

สถานที่


ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 5
โรงพยาบาลเวชธานี

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม


โทรศัพท์ :  0-2734-0000 ต่อ 5500, 5550

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Sorry, no posts matched your criteria.

เสียงจากผู้ใช้บริการ

Sorry, no posts matched your criteria.

วิดีโอ

Vejthani Hospital