คลินิกจิตเวช

คลินิกจิตเวช

โรงพยาบาลได้จัดเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พิเศษเฉพาะด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยมากที่สุด โรงพยาบาลจึงได้จัดเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และจิตเวชสำหรับผู้ใหญ่ไว้ให้บริการ

เครื่องมือและเทคโนโลยี

  • แบบทดสอบ IQ
  • แบบทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้
  • แบบทดสอบทางจิตวิทยา
  • แบบทดสอบทางจิตวิทยา
  • แบบทดสอบความถนัด

วัน เวลาทำการ


วันจันทร์ – ศุกร์ 17.00 -20.00 น.
วันเสาร์ 09.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์ 10.00 – 15.00 น.

 

สถานที่


โรงพยาบาลเวชธานี แผนกอายุกรรม ชั้น 1

โรงพยาบาลเวชธานี

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม


(02) 734 – 0000 ต่อ 2200, 2204

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Sorry, no posts matched your criteria.

เสียงจากผู้ใช้บริการ

Sorry, no posts matched your criteria.

วิดีโอ

บทความ

Sorry, no posts matched your criteria.

Vejthani Hospital