ព័ត៌មាននិងសេវាកម្ម

សន្និសិទ្ធកាសែតស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងកាព្យាបាលបញ្ហាពិបាកក្នុងការមានបុត្រនិងជំងឺកុមារជាមួយមន្ទីរសំរាកព្យាបាលនិងសម្ភពមាតានិងការផ្តល់ការពិគ្រោះជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ

សន្និសិទ្ធកាសែតស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងកាព្យាបាលបញ្ហាពិបាកក្នុងការមានបុត្រនិងជំងឺកុមារជាមួយមន្ទីរសំរាកព្យាបាលនិងសម្ភពមាតានិងការផ្តល់ការពិគ្រោះជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ

ភ្នំពេញ៖កាលពីព្រឹកថ្ងែអាទិត្យទី២៧​ ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៧​ វេលាម៉ោង​ ១៣:៣០ដល់១៧:០០នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញមានសន្និសិទ្ធកាសែតស្តីអំពីកាព្យាបាលបញ្ហាពិបាកក្នុងការមានបុត្រនិងជំងឺកុមារក្រោមប្រធានបទការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងចែករំលែកចំនេះដឹងទាក់ ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗក្នុងការព្យាបាលបញ្ហាពិបាកក្នុងការមានបុត្រនិងជំងឺកុមារ ដោយមានវត្តមានពីសំណាក់វេជ្ជបណ្ឌិតកំពូលល្បីៗ និង គណៈគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារបស់មន្ទីពេទ្យវេជ្ជថានីដែលជាមន្ទីរពេទ្យនាំមុខមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថែ និងគណៈគ្រប់គ្រងនៃមន្ទីរសំរាកព្យាបាលនិងសម្ភពមាតា។​​ ​​

Vejthani Hospital continues to r Bones

Vejthani Hospital continues to r Bones" through collaboration wit of Canada.

Vejthani Hospital medical staff and Doctors togethe with Professor Shane Burch, M.D. Orthopedic Surgeon of The Royal College of Surgeons of Canada is conducting a medical seminar

ពិគ្រោះជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ

ពិគ្រោះជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ

សូមគោរពអញ្ជើញ ឯកឧត្តម លោកឧកញ៉ា លោកជំទាវ លោក-លោកស្រី- អ្នកនាងកញ្ញាដែលមានបញ្ហាពិបាកក្នុងការមានបុត្រនិងកុមារមានបញ្ហាឬជំងឺទូទៅ ពិសេសជំងឺបេះដូង ក្រពះ ទល់លាមករ៉ាំរ៉ៃ និង ការលូតលាស់របស់កុមារខុសប្រក្រតី សូមអញ្ជើញមកពិគ្រោះជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញៗមកពីមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីនៃប្រទេសថៃ នៅមន្ទីរសំរាកព្យាបាលនិងសម្ភព មាតា។

The Highest Standard of Congestive Heart Failure Treatment

The Highest Standard of Congestive Heart Failure Treatment

The Vejthani Cardiology Clinic at Vejthani Hospital offers a full range of finest treatment of congestive heart failure. Our clinic features state of the art accommodation and equipment and specialises in cardiac treatment. The congestive heart failure team of doctors offers a comprehensive range of diagnostic services, including Electrocardiography (ECG), exercise stress test, Holter Monitoring, Holter EKG with the forefront medical technology.Our expert team is dedicated to delivering exceptional patient first heart care, ranging from normal check-ups through comsssssplex surgical operations and complete medical treatment ofcongestive heart failure symptoms.