កញ្ចប់សេវាកម្ម និងការផ្សព្វផ្សាយ
All
ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពពី ៤០% ទៅ ៦០% សម្រាបជនជាតិខ្មែរ
ការផ្តល់ជូនពិសេស!!! ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពពី ៤០% ទៅ ៦០% សម្រាបជនជាតិខ្មែរ ....
ព័ត៌មាននិងសេវាកម្ម
All
The Highest Standard of Congestive Heart Failure Treatment
The Vejthani Cardiology Clinic at Vejthani Hospital offers a full range of finest treatment of conge....
មតិអ្នកជម្ងឺ
All
មតិរបស់កុមារារង្សីដែលមកព្យាបាលបញ្ហាសួតធ្ងន់ធ្ងរនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី
មជ្ឈមណ្ឌល&គ្លីនិក
All
សេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្ត
មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី មានគោលបំណងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មការព្យាបាលដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលនៅក្រោមការមើលថែទាំយ៉ាងដិត....
អត្ថបទសុខភាព
All
ទល់លាមករ៉ាំរ៉ៃពឹងលើថ្នាំរំលាយអាហារជាប្រចាំប្រយ័ត្នពោះវៀនឈប់ធ្វើការ
ការទល់លាមកភាគច្រើនត្រូវបានប្រទះនៅលើមនុស្សវ័យចំណាស់តែបច្ចុប្បន្នបែរជាប្រទះឃើញនៅលើមនុស្សដែលមានអាយុតិចទ....