សម្ភារៈបរិក្ខារ

សម្ភារៈបរិក្ខារ

ឧបករណ៍និងសម្ភារៈបរិក្ខារក្នុងបន្ទប់សម្រាក: ប្រភេទបន្ទប់អ្នកជម្ងឺវេជ្ជសាស្ត្រទួទៅឧបករណ៍និងសម្ភារៈបរិក្ខារទូរស័ព្ទ ទូរទស្សន៍ ទូទឹកកក ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ គ្រែអគ្គិសនី ឆ្នាំងដាំទឹកក្តៅ យ៉រ / តុអាហារ