មជ្ឈមណ្ឌល&គ្លីនិក

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យា

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យា

 

Vejthani ART Center
"គ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលកំពុងធ្វើការនិងជួយដល់អ្នកជំងឺតាមរយៈការស្ទ្រីមពេញលេញនៃការផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត គ្លីនិកនិងមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ។

គ្រូពេទ្យដែលមានសមត្ថភាពរបស់យើងនិងបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យនៅឯមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីត្រូវបានបំពាក់យ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មវេជ្ជសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ក្នុងការបម្រើការព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនិងការវិភាគទៅលើបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការបន្តពូជនិងការមានផ្ទៃពោះ។
 
នៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ, ប្រកបដោយសម្ភារៈភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់និងទំនើបសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលពិបាកមានផ្ទៃពោះដែលធ្វើឱ្យមានភាពពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពសំរាប់សេវាកម្មសុខាភិបាលនិងការព្យាបាលសម្រាប់អ្នកជំងឺ។ គ្រឿងបរិក្ខាររបស់យើងរួមបញ្ចូល បន្ទប់សម្រាប់ការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ការរៀបចំផែនការ បន្ទប់ការព្យាបាលនិងការការពារ, បន្ទប់ពិនិត្យនិងវិភាគរោគ, បន្ទប់ Ultrasonography, បន្ទប់វិភាគមើលរ៉ែអ័រម៉ូន, បន្ទប់វះកាត់ ART និងមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងបន្ទប់ប្រតិបត្តិការ។

បច្ចេកវិទ្យាលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោករបស់យើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយ JCI (Joint Commission International) ដែលសម្រាប់បម្រើសមាហរណកម្មវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រនិងវះកាត់ស្ដង់ដារទូទាំងពិភពលោក ព្រមទាំងបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលខ្ពស់​ ហើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងផ្តល់ឱ្យនូវការគាំទ្រនិងសេវាកម្មដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក

សេវាសុខាភិបាលនិងព្យាបាលពេញលេញសម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះនិងការថែទាំចំពោះការមានកូនក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។ វិធីសាស្រ្តជាក់លាក់នៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ការព្យាបាលនិងការការពារណាមួយបញ្ហាក្នុងការមានកូននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ។

ការផ្តល់សេវាដែលមានគុណភាពស្តង់ដាកម្រិតខ្ពស់ពេញលេញក្នុងការបម្រើសេវាកម្មសម្រាប់ការគ្មានកូននិងបញ្ហាណាមួយដែលការដោះស្រាយជាមួយនឹងការមានផ្ទៃពោះនិងការបន្តពូជនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ។

ជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទូទាំងពិភពលោករបស់យើង សមិទ្ធិផលនៃប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅលើការព្យាបាល ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការការពារការលំបាកក្នុងការមានកូននិងការបន្តពូជជាការបម្រើសេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រដែលគ្មានពីរ។ សេវាកម្មរបស់យើងផ្តល់ជូនត្រូវបានរៀបចំវិធីសាស្រ្តដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃអ្នកជំងឺ។ សេវាកម្មរបស់យើងត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាចម្បងដូចជា ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយប្រើ ultrasonography, sonography ការបញ្ចូលជាតិអំបិល, laparoscopy រោគវិនិច្ឆ័យ hysterosalpingogram ការវិភាគទឹកកាម។ បន្ទាប់មកទៀតសេវាកម្មនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងរួមមាន បង្កកំណើតក្រៅស្បូន (IVF) ការចាក់មេជីវិតឈ្មោល cytoplasm  (ICSI) និងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃហ្សែន Preimplantation (PGD)។
 
យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបន្ថែមដូចជាការវះកាត់តាមឧបករណ៍ឆ្លុះ​ ការវះកាត់ Hysteroscopic (Key hole surgery), ការវះកាត់បែបធម្មតានិងការវះកាត់យកមេជីវិតឈ្មោល។ ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតនៃសុខភាពមានផ្ទៃពោះរបស់អ្នក, យើងមានមោទនៈក្នុងការផ្តល់នូវការថែទាំជាអតិបរមា និង​បរិយាកាសដ៏កក់ក្តៅនិងជិតស្និទ្ធបំផុត។

នៅឯមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី យើងសូមស្វាគមន៍និង​រីករាយនឹងផ្តល់នូវសេវាវេជ្ជសាស្រ្តនិងការព្យាបាលដែលពេញលេញមួយនិងល្អបំផុតសំរាប់អ្នកដល់ការមានផ្ទៃពោះនិងការបន្តពូជ​នៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃតែមួយគត់។ យើងពិតជាយល់ពីបញ្ហានិងគោរពតាមជម្រើសរបស់អ្នកក្នុងការជ្រើសរើសវិធីសាស្រ្តនៃការព្យាបាលដោយមានជំនួយពីក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់យើង។

ការលំបាកនៅក្នុងការបន្តពូជអាចមកពីបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីរបស់ហ្សែនឬដោយទម្លាប់អចេតនារបស់អ្នកដែលអាចបង្កឱ្យមានការប៉ះពាល់ផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ដធ្ងន់ធ្ងរទាំងម្តាយនិងឪពុក។ ជាមួយនឹងសេវាកម្មដែលមានតម្លៃដ៏សមរម្យរបស់យើង យើងមានចិត្ដរីករាយក្នុងការផ្តល់នូវសេវានិងថែទាំពេញលេញមួយសម្រាប់អ្នកទាក់ទងនឹងបញ្ហាការបន្តពូជរបស់អ្នកជាមួយនឹងការចំណាយតិច។ តម្លៃនេះរួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃសេវាពីគ្រូពេទ្យនឹងការធ្វើពិសោធន៍ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍និងថ្លៃព្យាបាលប៉ុន្តែការស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ, អាហារនិងការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារមិនបានរួមបញ្ចូលទេ។ លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកយើងក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ទាក់ទងនឹងបញ្ហារបស់អ្នកជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញរបស់យើង លោកអ្នកនឹងទទួលបានការថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីយើង។

ទីតាំង
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យាមន្ទីរពេទ្យ វេជ្ជថានី ជាន់ទី៣
ការណាត់ជួបនិងសួរនាំ
ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext ។ 3245, 4600, 4605
:: គេហទំព័រ >> www.fertilityclinic-treatment.com ::

Services

Doctors

List Doctors

Facilities

Packages and Promotions

Article

Video