មជ្ឈមណ្ឌល&គ្លីនិក

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកក្រពះពោះវៀននិងថ្លើម

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកក្រពះពោះវៀននិងថ្លើម

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកក្រពះពោះវៀននិងថ្លើមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តដ៏ច្បាស់លាស់និងទូលំទូលាយដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលជំងឺក្រពះពោះវៀននិងជំងឺថ្លើមតាមរយៈក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនិងគិលានុបដ្ឋាយិកា។
 
ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម 
ថ្ងៃចន្ទ - ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពី 09.00 ព្រឹកដល់ម៉ោង 08,00 នាទីល្ងាច។

ទីតាំង
មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ទីតាំង មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ជានិទី២

វេបសាយ
http://www.digestive-liver-treatment.com/

Services

សេវាកម្ម
យើងផ្តល់ជូននូវជំរើសនៃការព្យាបាលដូចដែលបានរាយខាងក្រោម :.
- ជំងឺក្រពះ
- ជំងឺរលាកថ្លើម (ថ្លើម)  
- ជំងឺទឹកប្រមាត់
- ជំងឺលំពែង
- ការឆ្លងមេរោគនៃប្រព័ន្ធក្រពះនិងពោះវៀន
- ជម្ងឺមហារីកនៃប្រព័ន្ធក្រពះនិងពោះវៀន
- ជំងឺការហូរឈាមក្រពះ

Doctors

List Doctors

Facilities

 
- Ultrasonography 
- Computerised Tomography (Spiral CT Scan) 
- GI Endoscopy 
- Gastroscopy 
- Colonoscopy 
- Sigmoidoscopy 
- ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)
- Complete Imaging Services including Ultrasound, Upper GI and Barium Enema 

Packages and Promotions

Article

Video