ႏုိင္ငံျခားရံုးခြဲမ်ား
 
ေ၀႔ဌာနီ ရန္ကုန္ရံုး

အမွတ္-၁၂၅(ဘီ)၊ေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း- ၀၉ ၅၀၇၁၁၁၁၊ ၀၉ ၅၀၇၂၂၂၂၊ ၀၁ ၅၅၅၄၄၈၊ ၀၁ ၅၅၅၉၉၈
Email : vmro.vejthani@gmail.com

ေ၀႔ဌာနီ မႏၱေလးရံုးခြဲ

အမွတ္ - ၁၂၄၊ ၃၆ လမ္း၊ ၇၈ ႏွင္႔ ၇၉ လမ္းၾကား၊ မ်က္ပါးရပ္၊ မဟာေအာင္ေျမ ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္း- ၀၉ ၂၀၀၅၈၈၈၊ ၀၂ ၆၄၁၆၄
Email : vmro.vejthani@gmail.com

 
ေဒါက္တာနယ္လီခင္သန္းေအး (Zaw Maung Medical Services)

အမွတ္-၁၆၆/A၊ စမ္းေခ်ာင္းလမ္း၊ အခန္း (၃/A)၊ ဒုတိယထပ္၊ (ေျမနီကုန္း City Mart အနီး)၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း-၀၁ ၅၂၇၉၃၀၊ ၀၉ ၅၁၅၄၀၄၇၊၀၉ ၇၃၁၉၁၈၆၄၊၀၉ ၄၂၁၀၈၁၁၂၇
Email : zawmaungservices@gmail.com

Zaw Maung Medical Services မႏၱေလးရံုးခြဲ

အမွတ္-၂၅(ေရစင္ေကြ႕အနီး)၊၈၂လမ္း၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးေတာင္ဘက္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ၀၉ ၂၅၀၀၉၃၇၇၁၊ ၀၉ ၉၁၀၀၅၇၈၁ 
ေဒါက္တာ မ်ိဳးႏိုင္ (THEIN MINN Co.,LTD.)

အမွတ္- ၈၉၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း- ၀၉ ၄၉၂၁၀၀၀၀၊ ၀၁ ၅၅၂၅၆၆၊ ၀၉ ၄၅၈၀၂၈၉၉၉၊ ၀၉၅၀၈၃၈၂၃
Email : drmyonaing@gmail.com 
ေ၀႔ဌာနီ ေနျပည္ေတာ္ ရံုးခြဲ

ေကာင္းသစ္ေဆးရံု ဇ(၁၅-၁၆)၊ ဇီဝကဆိုင္ခန္း၊ သေျပကုန္းေစ်းအနီး၊ ေနျပည္ေတာ္။
Email : naypyidaw@vejthani.com
ေဒၚဇြန္ပြင့္ႀကဴ -၀၉-၄၃၁၁၇၅၅၆


ေ၀႔ဌာနီ ေတာင္ႀကီး ရံုးခြဲ (၁)

ေအာင္မဂၤလာေဆးခန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။
ေဒါက္တာစိုးစိုး - ၀၉-၅၂၁၂၀၄၇


ေ၀႔ဌာနီ ေတာင္ႀကီး ရံုးခြဲ (၂)

အခနး္အမွတ္(V-16)၊ သစ္ေတာရပ္ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းႏွင့္ ကၽြန္းေရႊဝါလမ္းေထာင့္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။
မေဆြဇင္ - 09-30357432


 
Coporate Management And Consultants Co,.Ltd

အခန္း-၁၄၀၁၊ ၁၄ထပ္၊ အိုလံပစ္တာ၀ါ၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္း ႏွင္႔ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ လမ္းေထာင္႔၊ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း- ၀၁ ၃၉၂၉၁၆၊ ၀၁ ၃၉၂၉၁၇
Email : capital2006@gmail.com 
Bagan Princess Int'l Tourism Co.,Ltd

အခန္း - ၂/ စီ ၊ အမွတ္ - ၁၁ ၊ တက္တိုးႏုယဥ္ကြန္ဒုိ၊ ဒဂံု ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ၀၉ ၄၄၈၀၁၁၆၆၃၊ ၀၁ ၂၄၆၅၁၅ လိုင္းခြဲ ၂၀၃
Email : bagan.vejthani.myanmar@gmail.com 
 
 
 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com