စားေသာက္ဆိုင္မ်ား

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား


ေ၀့ဌာနီေဆးရံုတြင္ထိုင္း၊တရုတ္၊အာေရဘီးယား၊အေနာက္တိုင္းအစားအစာနွင့္ဟာလာလ
က္မွတ္ရရွိထားေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ခ်ိဳသာေသာေစ်းနွဳန္းျဖင့္
၀ယ္ယူစားေသာက္နို္င္ပါတယ္။

VIVA CAFÉ (International Restaurant)


(နိုင္ငံတကာအစားအစာမ်ား)ေ၀့ဌာနီ၊ဒုတိယထပ္
ထိုင္း၊တရုတ္၊အေနာက္တိုင္းအစားအစာမ်ား
ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္ – မနက္ ၇နာရီ မွ ည ၈နာရီ

Al- Waha Arabic food restaurant:


အာေရဗ်စားေသာက္ဆိုင္
(ေ၀့ဌာနီ၊ေျမညီထပ္)
လက္ဘႏြန္နဲ႔အိႏိၵယအစားအစာမ်ား

ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္ – မနက္ ၁၀နာရီ မွ ည ၁၁နာရီ

Au Bon Pain


အေမရိကန္စားေသာက္ဆိုင္ (ေ၀့ဌာနီ၊ေျမညီထပ္)
လတ္ဆတ္စြာဖုတ္ထားေသာေပါင္မုန္႔၊အရြက္သုပ္၊ဆန္ဒ၀က္ခ်္၊အခ်ိဳပဲြ

Mister Donut


အေမရိကန္စားေသာက္ဆိုင္ (ေ၀့ဌာနီ၊ေျမညီထပ္)
ဒိုးနတ္နဲ႔ေပါင္မုန္႔

S & P Bakery Shops


(ေ၀့ဌာနီ၊ေျမညီထပ္)
ေပါင္မုန္႔၊ကိတ္အမိ်ဳးမ်ိဳး

Starbucks


အေမရိကန္စားေသာက္ဆိုင္ (ေ၀့ဌာနီ၊ေျမညီထပ္)
နာမည္ေက်ာ္ စတားဘတ္ ကာ္ဖီဆိုင္

Subway


အေမရိကန္စားေသာက္ဆိုင္ (ေ၀့ဌာနီ၊ေျမညီထပ္)
အရြက္သုပ္၊ဆန္ဒ၀က္ခ်္၊မနက္စာ

Vejthani Hospital