ေလဆာနွင့္အေရျပားဆိုင္ရာအလွအပစင္တာ

ေလဆာနွင့္အေရျပားဆိုင္ရာအလွအပစင္တာ

အသစ္သစ္ေသာအလွပဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ားျဖင့္ က်န္းမာေကာင္းမြန္ေသာ အေရျပားအတြက္
အလွပနွင့္အေရျပားအထူးကုဆရာ၀န္မ်ားက နိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းနွင့္အညီ
ကုသျပဳျပင္ေပးရံုမကဘဲ စိတ္ေက်နပ္မွဳအမ်ားဆံုးရရွိေအာင္ ပဳလုပ္ေပးေနပါျပီ။

ရရွိနိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

 •  ေလဆာနွင့္အလွအပဆိုင္ရာ
 • မ်က္နွာအေရျပားစစ္ေဆးျခင္း
 • ၀က္ျခံအလံုးၾကိတ္ကုသျခင္း
 • မ်က္နွာနွင့္ေျခေထာက္ရွိေသြးေၾကာထံုးမ်ားကုသျခင္း
 • ထိခိုက္ဒဏ္ရာနွင့္ခဲြစိတ္အမာရြက္မ်ားကုသျခင္း
 • အမာရြက္ေဟာင္းမ်ားျပဳျပင္ျခင္း
 • ၀က္ျခံအမာရြက္ကုသျခင္း
 •  ေမြးရာပါအနီေရာင္အမွတ္သားနွင့္ေသြးေၾကာဆိုင္ရာအၾကိတ္ကုသျခင္း
 • မွဲ့ေက်ာက္နွင့္အမဲစက္မ်ားကုသျခင္း
 •  ေမြးရာပါအမဲေရာင္အမွတ္သားနွင့္တက္တူးဖ်က္ျခင္း
 • အသက္ၾကီးေသာအေရျပား၊အေရတြန္႔ျခင္းကိုကုသမွဳ
 • အေၾကာျပတ္အမာရြက္နွင့္ အေရျပားၾကမ္းတမ္းမွဳကိုကုသျခင္း
 • ေလ်ာ့ရဲေနေသာ အေရျပားကိုတင္းရင္းေအာင္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ပါး၊လည္ပင္း၊ေအာက္ေမး၊ရင္သား၊လက္ေမာင္း၊ေပါင္နွင့္ ၀မ္းဗိုက္
 • ခႏၲာကိုယ္ရွိမလိုလားေသာအေမႊးမွင္မ်ားဖယ္ရွားျခင္း
 • မ်က္နွာ၊ေမးေစ႔၊လက္ေမာင္း၊ဗိုက္၊ေပါင္မွဆယ္လူးလိတ္အဆီမ်ားဖယ္ရွားျခင္း
 • နွဳတ္ခမ္း filler ထိုးျခင္း၊ Botox ထိုးျခင္း
 • မ်က္ခံြ၊ေလဆာျဖင့္မ်က္ရစ္ျပဳျပင္ျခင္း
 • မ်က္ရစ္နွစ္ထပ္ျဖစ္ေအာင္ခဲြစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း

LOCATION

SKIN LASER AND COSMETIC CENTER, Vejthani Hospital, 11th Floor

TEL:  (+66)2-734-0000 Ext. 4200, 4204

Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Testimonials
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Read More..
Videos
Read More..
Articles
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Read More..
Vejthani Hospital