Health Article

ေသြးဖိအားမ်ားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေသြးတိုးျခင္းကို ေရာဂါလကၡဏာမ်ား မျပဘဲ ေသြးေၾကာမ်ားနွင့္နွလံုးကို ပ်က္စီးသည့္တိုင္ေအာင္ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ အသံတိတ္လူသတ္သမားလို႔ ေခၚနိုင္ပါတယ္။ ေသြးတိုးျခင္းကို မကုသဘဲထားပါက ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ အသက္အႏၲရာယ္ကို ျခိမ္းေျခာက္သည္အထိ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။  ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားကိုပ်က္စီးျခင္း - ေသြးေၾကာမ်ားသည္ ေအာက္ဆီဂ်င္ပါေသာ ေသြးကို နွလံုးမွသယ္ေဆာင္၍ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားဆီသို႔ ပို့ေဆာင္ေပးပါတယ္။ အကယ္၍ ထိုေသြးေၾကာမ်ားကို ထိခိုက္လာပါက ေက်ာက္ကပ္ထိခိုက္မွဳ၊ မ်က္လံုးထိခိုက္မွဳ နွင့္ အစြန္ဖ်ား ေသြးလႊတ္ေၾကာပ်က္စီးမွဳ မ်ားကို ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။  အသံတိတ္လူသတ္သမားလို႔ ေခၚနိုင္ပါတယ္ နွလံုးကိုထိခိုက္ျခင္း - ေသြးဖိအားျမင့္တက္ျခင္းသည္ နွလံုးကို ဝန္ပိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ နွလံုးသည္ က်န္ေသာခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း မ်ားကို ေသြးလႊတ္ရန္ အတြက္ ပို၍အလုပ္လုပ္ရပါသည္။...

ရင္သားစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ မိမိဘာသာအိမ္တြင္ ရင္သား တစ္ရွဴးမ်ားေျပာင္းလဲျခင္းရွိ မရွိစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း တစ္လတစ္ၾကိမ္ခန့္ ပံုမွန္ရင္သားစမ္းသပ္မွုဳ ျပဳလုပ္သင့္သည္။  ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး ၄၀ ရာခို္င္နွဳန္းခန့္သည္  ရင္သားတြင္ အၾကိတ္ရွိသည္ဟု စမ္းသပ္သိရွိၾကပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ မိမိဘာသာ ရင္သားစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ ေစာစီးစြာ ေရာဂါရွာေဖြနိုင္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳပါသည္။  ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖဲြ႔အစည္းၾကီးက ရင္သားဓာတ္မွန္ နွင့္ ဆရာဝန္၏ပံုမွန္စစ္ေဆးစမ္းသပ္မွဳ မရနိုင္ေသာ အေနအထား ရွိပါက မိမိဘာသာရင္သားစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ ေစာစီးစြာ သိရွိနိုင္သျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ကုသနိုင္ပါသည္။  မိမိဘာသာ ရင္သားစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ မိမိရင္သား ပံုမွန္အေနအထား ကို သိသျဖင့္ ေျပာင္းလဲမွဳ တစံုတရာ ရွိပါက ဆရာဝန္၊ဆရာမ မ်ားကို ေျပာနိုင္ပါတယ္။                                                                                                                                               မိမိဘာသာရင္သားစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းနည္းလမ္း ၃...

ဝမ္းဗိုက္နာျခင္း၊ေအာင့္ျခင္းသည္ ဂတ္စ္ သို႔ အစာမေၾကျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ ပံုမွန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ရိုးရိုးနာျခင္းနွင့္ စူးျပီးနာျခင္း၊ တင္း၍ နာျခင္း စသည့္ နာက်င္ျခင္းတို့အေပၚ မူတည္၍ အစာအိမ္အနာ၊ သည္းေျခေက်ာက္ နွင့္ အသည္း ကင္ဆာတို့ အထိျဖစ္နိင္ပါသျဖင့္ သင္အေနနွင့္ တိက်စြာ အေျဖရွာလိုပါက ေဝ့ဌာနီေဆးရံုရွိ အထူးကုဆရာဝန္ၾကီးမ်ားက စစ္ေဆးေပးပါလိမ့္မည္။  အနွစ္၂၀ေက်ာ္ၾကာနိုင္ငံတကာမွ လူနာမ်ား ယံုၾကည္အားထားရေသာ ေဆးရံုျဖစ္သည့္ ဘန္ေကာက္ရွိ ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီးသည္ အသည္း၊ပန္ကရိယ၊သည္းေျခလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေဆးခန္းကို အစာေျခလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကားခဲ့ေသာ အထူးကုဆရာဝန္ၾကီးမ်ားက ေရာဂါရွာေဖြျခင္း၊အထူးကုသျခင္း နွင့္ ပတ္သက္ေသာေဆြးေႏြး အၾကံေပးမွဳမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မွဳေပးလ်က္ ရွိပါသည္။  Dr. Jade...

ရင္သားကင္ဆာသည္ ရင္သားရွိ ဆဲလ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ၾကီးထြားလာျခင္းက ေန စပါတယ္။ ရင္သားနွင့္ ေဘးပတ္လည္ရွိ တစ္ရွဴးမ်ားဆီသို႔  လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ့နွံ့သြားျပီး ေနာက္ ျပန္ရည္ေၾကာ နွင့္ ခႏၱာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း၏ ေသြးေၾကာမ်ားဆီသို႔ ျပန့္နံွ့ ေရာက္ရွိသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  ေဘးပတ္လည္ရွိ ၃၀ရာခိုင္နွဳန္း ေသာ ရင္သားကင္ဆာ သည္ မ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္းနွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ဆဲလ္မ်ားျပန့္ပြားျခင္းသည္ ရင္သားကင္ဆာကို ျဖစ္ပြားေစပါသည္။ အဆီပါဝင္မွဳနွဳန္း ျမင့္မားေသာ အစားစာမ်ားသည္ ကင္ဆာေရာဂါကို ပိုမို လြယ္ကူစြာ ျဖစ္ပြားေစပါသည္။  အမ်ိဳးသားကင္ဆာတကၠသိုလ္၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေဆးပညာဂ်ာနယ္တြင္-  ေဟာ္မုန္းအစားထိုးကုသမွဳခံယူထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား။  အဝလြန္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အဝမလြန္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္နိုင္ေခ် ၂ ဆထိျမင့္မားပါတယ္။  ...

ွလံုးတြင္ အခန္းေလးခန္းျဖင့္ ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းထား ျပီး အဆို႔ရွင္ ေလးခုျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ ေသြးလည္ပတ္စီးဆင္းရန္နွင့္ ေသြးျပန္လည္စီးဆင္းမွဳကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။  အခ်ိဳ႔သူမ်ားတြင္ အဆို႔ရွင္ သည္ လုပ္ငန္းေကာင္းစြာ မလုပ္ေဆာင္နိုင္တာလဲရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ရွဴးမ်ားထူလာျခင္းေၾကာင့္  အဆို႔ရွင္၏ အေပါက္ဝ မ်ားက်ဥ္း သြားျခင္းကို အဆို႔ရွင္ က်ဥ္းျခင္း (Valvular Stenosis) ဟုေခၚျပီး အဆို႔ရွင္မ်ား ေကာင္းစြာ ျပန္မပိတ္နိုင္ျခင္းကို အဆို႔ရွင္မလံု၍ေသြးေနာက္ျပန္လွန္ စီးဆင္းျခင္း (Valvular Regurgitation) နွလံုးဟုေခၚျပီး  ထိုအေျခအေနမ်ားသည္ နွလံုး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေကာင္းစြာမလုပ္နိုင္ေသာ ေၾကာင့္ နွလံုး လုပ္ငန္းက်ရွုံးျခင္း ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ နွလံုးျပႆနာမ်ား ကို ပံုမွန္အားျဖင့္...

ကင္ဆာ အမ်ားစုနွင့္ အူသိမ္နွင့္အစာေဟာင္းအိမ္ကင္ဆာသည္ colorectal adenoma ဟုေခၚေသာ အစာအိမ္ေဟာင္းနံရံရွိ ေသးငယ္ေသာအၾကိတ္မွ စတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မကုသခဲ့ပါက အစာအိမ္ေဟာင္းနံရံမွတဆင့္ အဆိုပါအၾကိတ္သည္ ျပန့္နွံသြား၍အူမၾကီးကင္ဆာ ကိုျဖစ္ေစနိုင္ေၾကာင္း ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီးမွ Dr. Auchai Kanjanapitak ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ မစင္ထဲတြင္ေသြးပါျခင္း၊ မစင္တံုးေသးသြားျခင္း၊ ဝမ္းသြားခ်ိန္ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ အစာအိမ္သက္ေသာင့္သက္သာမရွိျခင္းတို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အူမၾကီးကင္ဆာသည္ အူမၾကီး၏အၾကိတ္ေနရာေပၚ မူတည္၍ ေရာဂါလကၡဏာအေျပာင္းလဲရွိနိုင္ပါတယ္။အစာေဟာင္းအိမ္မွေသြးထြက္ျခင္းနွင့္အေၾကာင္းရင္းရွာမရေသာေသြးအားနည္းျခင္း တို႔သည္အစာေဟာင္းအိမ္ကင္ဆာကိုပိုမိုဆိုးရြားေစနိုင္ပါတယ္။မိသားစုတြင္ကင္ဆာရွိဖူးသူမ်ား၊အဝလြန္သူမ်ားနွင့္ေဆးလိပ္ေသာ က္သံုးသူမ်ားတြင္အူမၾကီးကင္ဆာျဖစ္နိုင္ေခ်ပိုမ်ားပါတယ္။ အူမၾကီးကင္ဆာစစ္ေဆးျခင္းကို ဝမ္းထဲတြင္ေသြးပါ မပါစစ္ေဆးျခင္း၊ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးျခင္းတို႔ျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြနိုင္ပါတယ္။အမ်ားဆံုးစစ္ေဆးျခင္းကေတာ့ အူမၾကီးကိုမွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။ ပထမဆံုးကုသမွဳနည္းကေတာ့ ခဲြစိတ္ကုသျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။လူနာ၏ကင္ဆာအဆင့္နွင့္တျခားေသာေဆးကုသမွဳပိုင္းတို႔ေပၚမူတည္၍ ဆရာဝန္က သင့္ေတာ္ေသာ ကုသမွဳဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုး သို႔မဟုတ္ ခီမိုေဆးသြင္းကုသနည္းကို ညႊန္ၾကားပါမည္။ အူမၾကီးကင္ဆာျဖစ္ပါက လူနာမ်ားသည္ ခဲြစိတ္မွဳၾကီးမား၍ ဝမ္းဗိုက္ကိုေဖာက္ထားရျခင္း...

အရင္ကကိုယ္ၾကိဳက္တာလုပ္ေနရတာကိုစိတ္ခ်မ္းသာေနရင္းကေန စိတ္ဝင္စားမွဳမ်ား ဆံုးရွုံးသြားျပီလား? ကူညီမွဳကင္းမဲ့ျခင္းနွင့္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကင္းမဲ့မွဳတို႔ခံစားေနရလား ? ေန႔တစ္ေန႔ကို ျဖတ္သန္းဖို႔ရန္ စိတ္ပ်က္ေနမိျပီလား? အေျဖရွာရင္ေတာ့ရွိပါတယ္ ဘယ္လိုျဖစ္နိုင္လဲ? ဘယ္လိုမ်ိဳးကာကြယ္လို႔ရနိုင္မလဲ? သင့္အသက္ ၆၀ သို့ဝင္သြားျပီဆိုလ်ွင္သင္ရဲ႔ ခႏၱာကိုယ္နွင့္ က်န္းမာေရးအေျခေနသည္ အက်ဘက္သို႔ေရာက္လာခဲ့ျပီး၊ ၾကြက္သားမ်ား၊ ဦးေနွာက္နွင့္ အာရံုေၾကာတို႔သာမက စိတ္ခံစားမွဳမ်ားသည္လဲ လွဳပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္း က်ဆင္းလာပါတယ္။ စိတ္က်ျခင္းသည္ ဦးေနွာက္ပံုမွန္ျဖစ္စဥ္ ေျပာင္းလဲမွဳတို႔ေၾကာင့္မက်န္းမာျခင္းကိုျဖစ္ေစပါသည္။ သုေတသနမ်ားအရ အျခားေသာအေၾကာင္းရာမ်ားျဖစ္တဲ့ မ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္း၊ ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ား၊ဝမ္းနည္းပူေဆြးျခင္း နွင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ဘဝအခက္ခဲမ်ားေၾကာင့္ လဲျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႔ေဆးဝါးမ်ားသည္ အသက္ရြယ္ၾကီးသူမ်ားတြင္ စိတ္က်ျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ မ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္းသာမက မက်န္းမာျခင္းအေပၚ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတုန္႔ျပန္မွဳ ၾကာရွည္စဲြေသာက္ရေသာေဆးဝါးမ်ား၊ အနာသက္သာေဆးမ်ား၊ မသန္စြမ္းျခင္းနွင့္ သူတစ္ပါးအေပၚမွီခိုေနရျခင္း အေျခေနတို့တြင္ စိတ္က်ျခင္းဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ားပိုမိုဆုိးရြားတတ္ပါတယ္...

Vejthani Hospital