សារៈសំខាន់នៃការត្រួតពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

គោលបំណងនៃការពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំគឺ ដើម្បីស្វែងរកកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺ និងដើម្បីជួយពិនិត្យស្វែងរកជំងឺនៅពេលដែលយើងមានសុខភាពល្អ ដើម្បីកែសម្រួលវិធីថែរក្សាខ្លួនយើង ដូចជាឥរិយាបថហូបចុក ហាត់ប្រាណ ឬគេងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដែលផ្តល់ដំបូន្មានដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ។

ការណែនាំ៖

  • អ្នក​ដែល​នឹង​ត្រៀមពិនិត្យ​សុខភាព​ត្រូវ​ចៀសវាង​ការ​ផឹកទឹក និង​ញ៉ាំ​អាហារ​រយៈពេល ៨ ទៅ ១២ ម៉ោង​មុន​ពេល​ពិនិត្យ។
  • ស្ត្រី​ដែល​នឹង​ត្រៀមពិនិត្យ​សុខភាព​គួរ​មក​ពិនិត្យក្រោយ ៧ ទៅ ១០ ថ្ងៃ​នៃ​ការ​មក​រដូវ។
  • អ្នកអាចលេបថ្នាំរបស់អ្នកបានដូចធម្មតា លើកលែងតែថ្នាំជំងឺទឹកនោមផ្អែម។

ម៉ោងធ្វើការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាព៖ ៧ ព្រឹក– ៥ ល្ងាច រៀងរាល់ថ្ងៃ។

សម្រាប់ការសាកសួរពត៌មាន សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាព ជាន់ទី១១ មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ឬទូរស័ព្ទទៅ +6689 201 9000​ (ភាសាខ្មែរ)។