សញ្ញានៃជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងត្រគាក | ពេលណាត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យ?
ជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងត្រគាក គឺជាជំងឺសន្លាក់ត្រគាកដែលខូច ដែលតែងតែកើតមានចំពោះមនុស្សចាស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងត្រគាកក៏អាចកើតមានចំពោះមនុស្សវ័យក្មេងផងដែរ ដោយសារតែសន្លាក់ប្រហែលជាមិនបានបង្កើតឡើងត្រឹមត្រូវ ឬអាចមានពិការភាពពីកំណើតនៅក្នុងឆ្អឹងខ្ចីរបស់មនុស្សមួយចំនួន ដែលធ្វើឲ្យសន្លាក់ត្រគាកកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនលឿនជាងមនុស្សដទៃទៀត ដែលទំនងជាកើតឡើងនៅអាយុលើសពី 40 ឆ្នាំ។
សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា