មជ្ឈមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទាកម្រិតខ្ពស់

ហ្វឹកហាត់សាច់ដុំដៃដោយមនុស្សយន្តព្យាបាលកាយសម្បទាដើម្បីស្តារនីតិសម្បទាឡើងវិញកាន់តែប្រសើរឡើងរបស់អ្នកជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល
Luna EMG & Mezos SIT មនុស្សយន្តព្យាបាលកាយសម្បទាសម្រាប់អ្នកជំងឺខ្វិនដែលមានបញ្ហាសាច់ដុំដៃខ្សោយ សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមិនអាចធ្វើចលនាដៃបាន និងសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលចង់បង្កើនកម្លាំងនៃសាច់ដុំដៃ មនុស្សយន្ត Luna មកជាមួយនឹងម៉ូទ័រដែលជួយទ្រទ្រង់ដៃ មកជាមួយនឹងម៉ូទ័រដែលជួយទ្រទ្រង់ដៃជាមួយនឹងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចលនា

មជ្ឈមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទាកម្រិតខ្ពស់

ស្វែងយល់ពីសក្តានុពលនៃ TMS: ស្តារភាពទន់ខ្សោយនៃសាច់ដុំដែលបណ្តាលមកពីជំងឺសរសៃឈាមខួរក្បាល
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (Stroke) គឺជាមូលហេតុចម្បងនៃពិការភាព និងការបាត់បង់ជីវិតច្រើនលំដាប់ដំបូងៗនៅក្នុងប្រទេសថៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បើអ្នកជំងឺមកមន្ទីរពេទ្យយឺតជាង

មជ្ឈមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទាកម្រិតខ្ពស់

បញ្ហាសុខភាពអាចបង្កហានិភ័យធ្វើឲ្យកើតគាំងសន្លាក់ម្រាម (Trigger Finger)
គាំងសន្លាក់ម្រាម (Trigger finger) អាចបង្ការបានដោយការជៀសវាងសកម្មភាពដែលបញ្ចេញកម្លាំងធ្វើឲ្យសាច់ដុំម្រាមដៃរួញឬក្ងក់ជាប់យូរៗ ប្រើការម្រាមយូរៗ តើដឹងឬទេថា ការឈឺចាប់ដោយជំងឺផ្សេងៗ ក៏អាចជំរុញឲ្យកើតជំងឺគាំងសន្លាក់ម្រាមច្រើនជាងមនុស្សទូទៅទៅ ?

មជ្ឈមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទាកម្រិតខ្ពស់

ស្តារនីតិសម្បទាអ្នកជំងឺសរសៃឈាមខួរក្បាលដោយមនុស្សយន្ត – Robotic Rehabilitation for Stroke Patient
ជំងឺសរសៃឈាមខួរក្បាល (Stroke) ជាជំងឺដែលប្រទះជាញឹកញាប់លើជនជាតិថៃ ដោយបែងចែកចេញជាទី ជំងឺត្បៀតសរសៃឈាមខួរក្បាល កើតបណ្តាលមកពីការសន្សំជាតិខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមធ្វើឲ្យសរសៃឈាមត្បៀតចង្អៀតរហូតបណ្តាលឲ្យប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការលំហូរឈាមថយចុះត្បៀតសរសៃឈាមខួរក្បាល
44