អត្ថបទសុខភាព

ស្នាមជាំដែលមិនដឹងមូលហេតុ (Unexplained bruises): សញ្ញានៃជម្ងឺខួរឆ្អឹងខ្នង- Bone marrow defects

Share:

ខួរឆ្អឹងខ្នងផលិតកោសិកាឈាមក្រហម ផ្លាកែត និងកោសិកាឈាមសហើយប្រសិនបើកង្វះខួរឆ្អឹងខ្នងកើតឡើងវានឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការផលិតកោសិកាឈាមនិងផ្លាកែតដែលបណ្តាលឱ្យមានការហូរឈាមនិងស្នាមជាំ(Bruises)ដែលមិនអាចពន្យល់បានលើស្បែក។

មានបុព្វហេតុជាច្រើននៃភាពមិនប្រក្រតីនៃខួរឆ្អឹងដែលរួមមាន លក្ខខណ្ឌហ្សែនដែលបានទទួលពីតំនរពូជដូចជា Fanconi’s Anemia, Dimond-Blackfan Anemia ជាដើម ។ល។ និងទទួលបានបុព្វហេតុដូចជាភាពស្លកសាំង Aplastic Anemia ជំងឺ Myelodysplastic ឬ ជំងឺកោសិកាឈាមខូច។

ជាទូទៅវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺខួរឆ្អឹងខ្នងដោយប្រើការធ្វើកោសល្យវិច័យខួរឆ្អឹងខ្នង ឬរួមជាមួយការពិនិត្យក្រូម៉ូសូម។ វិធីព្យាបាលអាស្រ័យលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺដោយការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់នៃជំងឺខួរឆ្អឹងខ្នង(Bone marrow defects)។ ការព្យាបាលរួមមានការព្យាបាលតាមរោគសញ្ញា ការប្រើថ្នាំនិងការប្តូរកោសិកាដើម ឬការប្តូរខួរឆ្អឹងខ្នង។ ការប្តូរកោសិកាដើម ឬប្តូរខួរឆ្អឹងគឺជាវិធីព្យាបាលដែលអ្នកជំងឺទទួលបានកោសិកាដើមដែលមានសុខភាពល្អដើម្បីជំនួសកោសិកាដើមដែលខូច។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលពិចារណាលើការប្តូរកោសិកាដើម ឬប្តូរខួរឆ្អឹងត្រូវតែពិភាក្សាអំពីហានិភ័យនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតមុនពេលដំណើរការវិធីព្យាបាលនេះ។ទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទ +6689 201 9000 ឬតាមអ៊ីម៉ែល [email protected]

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating