អត្ថបទសុខភាព

តើដុំសាច់ក្នុងសុដន់អ្វីខ្លះជាដុំមហារីកសុដន់(Breast cancer)?

Share:

ជំងឺមហារីកសុដន់(Breast cancer)គឺជាជំងឺមហារីកមួយក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកទូទៅបំផុតរបស់ស្ត្រីហើយវាកំពុងកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ស្ត្រីទាំងអស់មានហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកសុដន់(Breast cancer)។ ដូច្នេះការពិនិត្យមើលខ្លួនឯងគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើ។ ប្រសិនបើអ្នកមានដុំពកក្នុងសុដន់វាមិនមានន័យថាវាជាមហារីកនោះទេវាប្រហែលជាដុំពកឬដុំសាច់។ ដូច្នេះតើដុំសាច់ក្នុងសុដន់ប្រភេទណាខ្លះដែលជាមហារីក?

ដុំមហារីកសុដន់(Breast cancer)ជាធម្មតាមានភាពរដុប មិនស្មើរសាច់ ឬមិនរាបស្មើរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាអាចរលូនរាបស្មើរក្នុងករណីខ្លះ។ ស្បែកនៅលើសុដន់អាចស្រអាប់ឬរាងសុដន់ត្រូវបានខូចទ្រង់ទ្រាយ។ វាអាចមានស្នាមរបួសនៅលើក្បាលដោះនិងជុំវិញក្បាលដោះឬប្រហែលជាមានកូនកណ្តុរឬឈាមហូរចេញពីក្បាលដោះ។ ក្នុងករណីខ្លះដុំនឹងត្រូវបានរកឃើញនៅក្រោមក្លៀកហើយការហើមក្រហមនៅក្នុងសុដន់ដែលស្រដៀងនឹងការរលាកសុដន់អាចកើតមាន។

ទោះយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកមិនមានសញ្ញាឬរោគសញ្ញាមហារីកសុដន់(Breast cancer)អ្នកគួរតែសង្កេតចាប់ពិនិត្យសុដន់របស់អ្នកម្តងក្នុងមួយខែដោយចាប់ផ្តើមពីអាយុ ២៥ ឆ្នាំហើយធ្វើការពិនិត្យជំងឺមហារីកសុដន់(Breast cancer)ដោយប្រើ Mammogram និងអ៊ុលត្រាសោនសុដន់និងក្លៀកម្តងក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលដែលអ្នកឈានដល់អាយុ ៤០ ឆ្នាំឡើង។

ទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទ +6689 201 9000 ឬតាមអ៊ីម៉ែល [email protected]

  • Readers Rating
  • Rated 3.8 stars
    3.8 / 5 (2 )
  • Your RatingOur Doctors

DR. THANATE DAJSAKDIPON

Oncology

  • Oncology