ការកាត់ស្បូន ខ្ញុុំុសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ខាងមន្ទីពេទ្យវេជ្ជថានីដែលបានមេីលថែរក្សាប្អូនស្រីខ្ញុំដែលមកវះកាត់ សូមអរគុណដល់បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ ទាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត គិលានុប្បដ្ឋយិកា ពិសេសបុគ្គលិកអ្នកសម្របសម្រូលភាសារខ្មែររបស់មន្ទីរពេទ្យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងមេីលថែរក្សាយេីងយ៉ាងដិតដល់តាំងពីពេលដែលខ្ញុុំមកដល់មន្ទីរពេទ្យដំបូង រហូតទទួលការវះកាត់ដោយជោគជ័យ និង អំឡុងពេលសំរាគព្យាបាលក្រោយការវះកាត់។

ខ្ញុំមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃេីញប្អូនស្រីខ្ញុំបានវះកាត់យ៉ាងជោគជ័យ និងបានធូរស្បោយពីជំងឺ។ ខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយ និង កក់ក្តៅបំផុតនៅពេលមកដល់មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ព្រោះទាំងបុគ្គលិក ទាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត និងគិលានុប្បដ្ឋយិកាមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ មេីលថែនិងយកចិត្តទុមដាក់យ៉ាងកក់ក្តៅនិងជិតស្និទ ហេីយខ្ញុំក៏អស់ក្តីបារម្ភ ព្រោះខ្ញុំបានឃេីញថាមន្ទីរពេទ្យនេះមានបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងទំនេីបនិងវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ ដែលជាទីទុកចិត្តបាន។

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating