មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកសុខភាពស្រ្តី

10,000+

Over 10,000 Cases Caring of mother before and after deliver

5,000+

Over 5,000 Cases Diagnosis for abnormality of fetus with amniotic fluid test, blood test, placenta test and umbilical blood test

3,000+

Over 3,000 Cases Gynecology Endoscope Surgery such as Myomauteri, Ovarian cyst

1,000+

Over 1,000 Cases Women's Cancer Surgery such as cervical cancer, endometrial cancer, ovarian cancer

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកសុខភាពស្រ្តី

មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ការប្រឹក្សាវេជ្ជសាស្រ្តនិងការព្យាបាលជំងឺដោយគ្រូពេទ្យជំនាញដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់។ លើសពីនេះទៅទៀតយើងមានការពិនិត្យជំងឺមហារីកនិងសរីរាង្គបន្តពូជរបស់ស្ត្រី។ គ្រូពេទ្យឯកទេសខាងរោគស្ត្រីនិងគ្រូពេទ្យឯកទេសសម្ភពរបស់យើងត្រៀមឆ្លើយតបនឹងសំណួរទាំងអស់របស់អ្នកហើយជួយបន្ធូរបន្ថយកង្វល់របស់អ្នកលើបញ្ហាសុខភាពដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

សេវាកម្ម

 • សេវាសម្ភពទូទៅ
 • ពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីការពន្យាកំនើតនិងផែនការគ្រួសារ
 • ពិគ្រោះយោបល់មុនពេលរៀបការនិងការត្រួតពិនិត្យ
 • ការថែទាំមុនពេលសម្រាលកូនសម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះចំពោះភាពធម្មតានិងភាពស្មុគស្មាញឬហានិភ័យ
 • ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមុនពេលមានផ្ទៃពោះនិងភាពមិនប្រក្រតីនៃសេនេទិច
 • ការសម្រាលកូនតាមធម្មជាតិនិងដោយវះកាត់
 • ថែទាំអ្នកជំងឺក្រោយសម្រាលកូន
 • ការពិនិត្យនិងព្យាបាលជម្ងឺមហារីកដំណាក់កាលដំបូង
 • វះកាត់ដុំសាច់ដុះ
 • ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការវះកាត់
 • ការវះកាត់សរីរាង្គបន្តពូជ
 • ការព្យាបាលជំងឺកាមរោគសម្រាប់ស្ត្រី
 • ការព្យាបាលលើភាពគ្មានកូន (សូមទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំនើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យា Vejthani ARTCenter)

សម្ភារៈបរិក្ខា

 • បន្ទប់ពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយកន្លែងពិនិត្យ
 • ការវិនិច្ឆ័យដោយអេកូ
 • ការថតឆ្លុះ Mammography និង ការធ្វើកោសល្យវិច័យ
 • Thin Prep Cytology: នីតិវិធីពិសេសសម្រាប់ការស្កេន PAP បង្កើនភាពត្រឹមត្រូវនិងការរកឃើញដំបូងនៃជំងឺមហារីកនៃសរីរាង្គបន្តពូជរបស់ស្ត្រី
 • ការធ្វើកោសល្យវិច្ច័យ Colposcopy
 • បន្ទប់បង្កើតកូន (LDR’s) ដើម្បីឱ្យម្តាយនៅក្នុងបន្ទប់ការងារក្នុងបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់និងមានផាសុកភាព។
 • ការត្រួតពិនិត្យគភ៌តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិពេញលេញ
 • គិលានុបដ្ឋាយិកា
 • គ្រូពេទ្យថែទាំទារក (NICU)
 • ថ្នាក់បង្រៀនបំបៅកូនសម្រាប់ឪពុកម្តាយដោយឥតគិតថ្លៃ

SERVICE HOURS


Monday – Friday : 08.00 am – 08.00 pm
Saturday : 08.00 am – 08.00 pm
Sunday : 08.00 am – 08.00 pm

 

LOCATION


Vejthani Hospital, Women Health Center, 2nd Floor

 

APPOINTMENTS & INQUIRIES


Phone : +66-2734-0000 ext. 3200, 3204

PROMOTION & PACKAGE

Sorry, no posts matched your criteria.

TESTIMONIALS

Sorry, no posts matched your criteria.

VIDEOS

ARTICLES

Sorry, no posts matched your criteria.

Vejthani Hospital