មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកទន្តសាស្រ្ត និងដាំបង្គោលធ្មេញសប្បនិមិ្មត

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកទន្តសាស្រ្ត និងដាំបង្គោលធ្មេញសប្បនិមិ្មត


ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាមាត់ធ្មេញហើយត្រូការការព្យាបាលបញ្ហាមាត់ធ្មេញរបស់អ្នកដោយសុវត្ថិភាព សូមកុំបារម្ភបញ្ហាមាត់ធ្មេញទាំងអស់អាចត្រូវបានព្យាបាលយ៉ាងងាយស្រួលដោយក្រុមគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកវេជ្ជសាស្ត្ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកទន្តសាស្ត្រនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 ល្ងាច
ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ 05:00 ល្ងាច

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកទន្តសាស្ត្រ ជាន់ទី 2 ។

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 02-7340366-7 / +66 (0) 2734-0000 ext. 3000, 3004
ទូរសារ: +66 (0) 2734-0375
ទូរស័ព្ទ ២៤ម៉ោង : (+66)89-201-9000

សេវាកម្ម

ការថែទាំជាលើកដំបូងរួមមាន ការធ្វើតេស្តនិងពិនិត្យមាត់ ការពិនិត្យធ្មេញកាំរស្មីអ៊ិច (ការថតកាំរស្មីតាមបែប PanoramicRadiography) ការពិនិត្យសុខភាពមាត់ធ្មេញពេញលេញ។ បន្ទាប់មកមានការរៀបចំផែនការការព្យាបាល មុនពេលបញ្ជូនទៅគ្រូពេទ្យឯកទេសព្យាបាល។
ជាមួយនឹងបច្ចេកវិជ្ជា CAD / CAM កម្រិតខ្ពស់ផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺនូវការជួសជុលធ្មេញនិងកែធ្មេញនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយ ដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Computer-Aided Design និង Computer-Aided Manufacturing ដើម្បីកែលម្អការរចនានិង ការជួសជុលនិងដាក់ធ្មេញ ប៉ះធ្មេញ ដាំធ្មេញ ជាដើម ។ល។

រាល់ជំនាញទាំងអស់នៅក្នុងការព្យាបាលធ្មេញនិងការវះកាត់អាចរកបានដូចនៅមន្ទីរពេទ្យធ្មេញដទៃទៀតដែរ រួមមានដូចជា៖
បញ្ហាអញ្ចាញធ្មេញ – ទាក់ទងនឹងការរលាកនិងការឆ្លងមេរោគអញ្ចាញធ្មេញនិងជាលិការជុំវិញធ្មេញ

ធ្មេញដុះ – ទាក់ទងនឹងការដុះធ្មេញនៅក្នុងថ្គាមនិងការព្យាបាលភាពនូវភាពមិនប្រក្រតី

សុខភាពធ្មេញកុមារ – ការព្យាបាលនិងការការពារធ្មេញកុមារ។

  •  ការព្យាបាលឬសធ្មេញ- ការព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងការព្យាបាលការឆ្លងមេរោគនៃធ្មេញនិងជាលិកា periapical
  • ការបណ្តុះធ្មេញ
  • ការព្យាបាលធ្មេញដែលទាក់ទងនឹងការបង្កើតធ្មេញសិប្បនិមិត្ត និង ការព្យាបាលធ្មេញដើម និង ធ្វើឲ្យធ្មេញដែលដាក់អាចប្រើប្រាស់បានដូចធម្មជាតិ
  •  ការវះកាត់កែសម្ផស្សមាត់ធ្មេញ
  •  ការជួសជុលធ្មេញឆាប់រហ័សដែលបញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃជាមួយបច្ចេកវិទ្យា CAD / CAM

យើងមានបំណងផ្តល់សេវាកម្មឯកទេសប្រកបដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់ ដែលធ្វើឱ្យអតិថិជនរបស់យើងត្រលប់មកពិនិត្យសុខភាពវិញរៀងរាល់ 3 ខែម្តង (សម្រាប់កុមារ) និង 6 ខែ (សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ) ។ មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកទន្តសាស្ត្រនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ជូននូវការព្យាបាលធ្មេញសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានស្នាមញញឹមដែលស្រស់បំព្រង។

សម្ភារៈបរិក្ខា

ការថែទាំជាលើកដំបូងរួមមាន ការធ្វើតេស្តនិងពិនិត្យមាត់ ការពិនិត្យធ្មេញកាំរស្មីអ៊ិច (ការថតកាំរស្មីតាមបែប PanoramicRadiography) ការពិនិត្យសុខភាពមាត់ធ្មេញពេញលេញ។ បន្ទាប់មកមានការរៀបចំផែនការការព្យាបាល មុនពេលបញ្ជូនទៅគ្រូពេទ្យឯកទេសព្យាបាល។

ជាមួយនឹងបច្ចេកវិជ្ជា CAD / CAM កម្រិតខ្ពស់ផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺនូវការជួសជុលធ្មេញនិងកែធ្មេញនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយ ដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Computer-Aided Design និង Computer-Aided Manufacturing ដើម្បីកែលម្អការរចនានិង ការជួសជុលនិងដាក់ធ្មេញ ប៉ះធ្មេញ ដាំធ្មេញ ជាដើម ។ល។


វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកយើង


ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រូមូសិន & កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

ប្រវត្តិនៃការព្យាបាលរបស់អ្នកជំងឺ

បង្ហាញបន្ថែម

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម