ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนวัคซีน Step#1 - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.

ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Moderna ที่ รพ.เวชธานี

แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Moderna ที่ รพ.เวชธานี
การลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์สำเร็จเป็นเพียงการกรอกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าท่านจะสามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามวันและเวลาที่ท่านเลือก กรุณารอรับ SMS เพื่อยืนยันวันและเวลานัดหมายจากโรงพยาบาลเวชธานีอีกครั้ง

Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language