นพ.ภัทร โฆสานันท์ - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.
Vejthani
Hero image

นพ.ภัทร โฆสานันท์
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลัง


ดูแลคนไข้โรคกระดูกสันหลังมาแล้วมากกว่า 11,500 ราย


ผ่าตัดคนไข้โรคกระดูกสันหลังมาแล้วมากกว่า 3
,500 ราย

ประสบการณ์ผ่าตัดกระดูกสันหลังมากกว่า 12 ปี

ส่องกล้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง
แผลผ่าตัดเล็ก
บาดเจ็บน้อย 
โดย นพ.ภัทร โฆสานันท์

 

ผ่าตัดกระดูกสันหลังคด โดย นพ.ภัทร โฆสานันท์
ผ่าตัดหลังเปลี่ยนชีวิต แผลผ่าตัดเล็ก บาดเจ็บน้อย
ผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

Training Experiences:

 • 1st Chula Minimally Invasive Spine Surgery Cadaveric Workshop & Live Surgery, King Chulalongkorn Memorial Hospital, 2017
  • Expanding and Refining Your Range Of Skills in Spine Surgery, Samsung Medical Center, 2016
  • Hip Journey-Discover and Recover 36th Annual Congress, the Hong Kong Orthopaedic Association, 2016
  • The 16th World Congress on Pain, held September in Yokohama, Japan. , IASP, 2016
  • Mazor Robotics Renaissance Spine Module Training Course Dusseldorf, Germany, MaZor Robotics, 2017

Speaker Experiences: 

 • The 24th Operative Spine Course 2020 at Sunee Grand Hotel, Ubon Ratchathani
  • Courses on: MIS Spine, Spine Trauma, Spine Deformity, Technologies, Non-fusion Spine Surgery, Degenerative Spine Disease, Spine Tumor
 • Robotics in spinal surgery: The future is here, Yangon, Myanmar, 2017 (Public & Press Presentation about robotic surgery)
 • Annual CAOS Thailand Meeting 2019 at Avani Hotel, Khonkaen
  • Spine fixation with O-ARM and Navigation assist
 • KPI healthcare conference 2019 at ONE World Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia
  • How can we achieve world 1st CCPC in spinal fusion program
 • Medical World Tech on “Robotic Surgery and Compatible Navigation Screw with Spineart”, at Grand Empress Hall,ในงาน 23rd Operative Spine course 2019, The Empress International Convention Hall, Bangkok

ภาพบรรยากาศงานที่อนุสาขาโรคกระดูกสันหลัง (Spine Society of Thailand) ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการ The 24th Operative Spine Course 2020 เมื่อวันที่ 14-17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิชาการแก่แพทย์ที่มีความสนใจด้านกระดูกสันหลัง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

 • Robotics in spinal surgery: The future is here, Yangon, Myanmar, 2017 (Public & Press Presentation about robotic surgery)

Chula Spine Day 2019 on Chula Spine Fellowship Training, Montein Hotel Surawong, Bangkok.

(บรรยายให้ศิษย์เก่าแพทย์จุฬา, แพทย์ประจำบ้าน, นักศึกษาแพทย์ฟัง)

ประวัติการศึกษา

 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2007
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2012
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ด้านกระดูกสันหลัง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 2013

วิดีโอสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลัง โดย นพ.ภัทร โฆสานันท์

 

ผ่าตัดกระดูกสันหลังคด ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
ปัญหาโรคกระดูกสันหลังทรุดในผู้สูงอายุ
การรักษา “โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม”

สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลัง โดย นพ.ภัทร โฆสานันท์

 

อยู่กับหน้าจอประจำ อาจนำไปสู่ “โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม”

โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อมนับเป็นปัญหาโรคกระดูกสันหลังที่ที่พบได้มากในปัจจุบัน มีสาเหตุจากหลายปัจจัยปัจจัยแรกคือการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นต้องก้มหรือเงยคอบ่อย ๆ ในแต่ละวันส่งผลให้กระดูกสันหลังต้องรับภาระเยอะขึ้นปัจจัยต่อมาคือกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นกระดูกสันหลังส่วนคอย่อมเสื่อมตามวัยจากการใช้งาน อ่านต่อ

ปวดหลังบ่อย ปล่อยไว้ “เสื่อม” สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อม ได้แก่

 • การสึกหรอตามกิจกรรมและการใช้งานเช่นนั่งนานๆ โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถนั่งขับรถเป็นระยะทางไกลๆเป็นประจำ
 • การยกของหนัก
 • การสูบบุหรี่โดยมีผลการวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าในคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำจะพบความเสื่อมของหมอนรองกระดูกได้มากกว่าคนปกติ
 • ความเสื่อมของหมอนรองจากอายุที่มากขึ้น
  อ่านต่อ

ปลอดภัย ไร้กังวลเมื่อจำเป็นต้องผ่าตัดหลัง Intraoperative Neuromonitoring

ตัวช่วยสำคัญของแพทย์ที่ช่วยตรวจสอบการทำงานของเส้นประสาทแบบ Real TimeMicroscope กล้องขยายภาพในจุดที่ผ่าตัดทำให้แพทย์สามารถทำการผ่าตัดได้โดยการเปิดแผลผ่าตัดขนาดเล็กแต่สามารถมองเห็นจุดที่ทำการผ่าตัดได้ชัดเจน
Endoscope การใส่กล้องขนาดเล็กเข้าไปในจุดที่ทำการผ่าตัดที่ช่วยให้แพทย์มองเห็นอวัยวะต่างๆของผู้ป่วยได้ชัดเจนและลดขนาดแผลลงจากเดิมเหลือเพียงแค่0.8 – 1 เซนติเมตรเท่านั้น อ่านต่อ


ปรึกษาแพทย์ได้เลยวันนี้

เราและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

มาตราฐาน JCI

กรุณาใส่รายละเอียดทางการแพทย์ และประวัติทางการแพทย์ของท่านให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของเราให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่

Hotline 02 734 0000


 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (5 )
 • Your Rating