ร่วมงานกับเวชธานี รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย     จำนวน : 1 อัตรา
ประจำฝ่าย : แผนกคุณภาพ
 
คุณสมบัติ :
     - การศึกษา ปริญญาตรี สาขา ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     - ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านความปลดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
     - มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย อาชัวอนามัยและสิ่งแวดล้อม , รบบงานนคุณภาพของโรงพยาบาล (HA JCI ) อย่างน้อย 1 ปี
     - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  หมายเหตุ : ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมด  
  สมัครงาน Online
 

สนใจตำแหน่งงานกรุณาสมัครงานผ่านระบบสมัครงาน Online หรือติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 11.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น. เท่านั้น

หรือ แนบประวัติส่งมาที่ Email : recruit@vejthani.com
โทร. 0-2734-0390 ต่อ 2901, 2903
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเวชธานี เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว ซอย 111, แขวงคลองจั่น, เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ, 10240 | โทร. 02 734 0000Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.