ร่วมงานกับเวชธานี รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง : Utilization Review Nurse (Insurance)     จำนวน : 1 อัตรา
ประจำฝ่าย : โรงพยาบาลเวชธานี
 
คุณสมบัติ :
     -เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
-การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (หรือสูงกว่านั้น)
โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์
     -มีประสบการณ์ในงานพยาบาลในหอผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 1 ปี
-มีประสบการณ์ UR Nurse ในโรงพยาบาล หรือเป็นผู้พิจารณาสินไหมบริษัทประกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     -มีความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าใจหลักการพิจารณารับประกัน และหลักการพิจารณาสินไหม ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม
     -ผ่านการอบรม HA, ISO 9001-2000 หรือ JCI
     -มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
     -สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมด  
  สมัครงาน Online
 

สนใจตำแหน่งงานกรุณาสมัครงานผ่านระบบสมัครงาน Online หรือติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 11.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น. เท่านั้น

หรือ แนบประวัติส่งมาที่ Email : recruit@vejthani.com
โทร. 0-2734-0390 ต่อ 2901, 2903
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเวชธานี เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว ซอย 111, แขวงคลองจั่น, เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ, 10240 | โทร. 02 734 0000Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.