ร่วมงานกับเวชธานี รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง : เภสัชกร     จำนวน : 4 อัตรา
ประจำฝ่าย : ฝ่ายเภสัชกรรม
 
คุณสมบัติ :
     1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
     2. วุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบ-
โรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรม
     3. มีความรู้ และเข้าใจการให้บริการทางเภสัชกรรม และ
การบริบาลผู้ป่วย
     4. สามารถจัดการและควบคุมในระดับต้นได้
     5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
     6. มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักในงาน
ด้านวิชาชีพ
     7. มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมีความซื่อสัตย์สุจริต
     8. สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
  หมายเหตุ : 9. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมด  
  สมัครงาน Online
 

สนใจตำแหน่งงานกรุณาสมัครงานผ่านระบบสมัครงาน Online หรือติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 11.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น. เท่านั้น

หรือ แนบประวัติส่งมาที่ Email : recruit@vejthani.com
โทร. 0-2734-0390 ต่อ 2901, 2903
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเวชธานี เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว ซอย 111, แขวงคลองจั่น, เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ, 10240 | โทร. 02 734 0000Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.