ร่วมงานกับเวชธานี รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์     จำนวน : หลายอัตรา อัตรา
ประจำฝ่าย : ศูนย์ทันตกรรม Dentalis
 
คุณสมบัติ :
     1.เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
     2. การศึกษาวุฒิม.6หรือปวช.หรือจบจากโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์
     3. มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยทันตแพทย์อย่างน้อย 1 ปี
     4. สามารถช่วยงานทันตกรรมได้
     5. มีความรู้ในเรื่อง ANATOMY ของฟันเป็นอย่างดี
     6. มีความรู้เกี่ยวกับชื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุตลอดจนวิธีการใช้งาน
     7. มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และการควบคุมการติดเชื้อ
     8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมด  
  สมัครงาน Online
 

สนใจตำแหน่งงานกรุณาสมัครงานผ่านระบบสมัครงาน Online หรือติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 11.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น. เท่านั้น

หรือ แนบประวัติส่งมาที่ Email : recruit@vejthani.com
โทร. 0-2734-0390 ต่อ 2901, 2903
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเวชธานี เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว ซอย 111, แขวงคลองจั่น, เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ, 10240 | โทร. 02 734 0000Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.