ศูนย์บริการและคลินิก ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี

 

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี


ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 11 เครื่อง ให้กับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก JCI ซึ่งศูนย์ไตเทียมนี้จะมุ่งเน้นที่คุณภาพและการบริการเป็นหลัก โดยมีจุดเด่น คือ
 
1. มีสถานที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้มีแพทย์และอุปกรณ์ที่จะช่วยแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการฟอกเลือดได้ทันท่วงที
 
2. น้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในการฟอกเลือด เป็นน้ำที่ผ่านการบวนการกำจัดสารตกค้างและฆ่าเชื้อโดยระบบ RO (Reverse Osmosis) ซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
 
3. ใช้ตัวกรองเลือดที่มีคุณภาพ (High Flux/High Efficiency Dialyzer) ซึ่งเป็นตัวกรองที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับไตของคนปกติมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยในระยะยาว
 
4. มีห้องที่แยกเป็นสัดส่วนสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนในระหว่างการฟอกเลือด พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย และ ญาติ เช่น ห้องพักสำหรับญาติผู้ป่วย โทรทัศน์ประจำแต่ละเครื่องไตเทียม และ เครื่องดื่มไว้คอยบริการ 
ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี

ค่าบริการต่อครั้ง

 • ฟอกเลือดทั่วไป ครั้งแรก 2,700 บาท/เส้น
 • ฟอกเลือดทั่วไป ครั้งต่อไป 2,350 บาท/เส้น
 • ใช้สิทธิ์เบิกประกันสังคมและข้าราชการได้
   
หมายเหตุ
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตัวกรอง 
 • การใช้สิทธิ์เบิกประกันสังคมและข้าราชการ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเข้ารับบริการกับทางศูนย์
 

วันและเวลาในการให้บริการ

เปิดทำการทุกวัน เวลา 6.00 – 19.00 น. (ยกเว้นวันอังคาร)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ไตเทียม ชั้น4 โรงพยาบาลเวชธานี 

โทร. 0-2734-0381, 0-2734-0000 ต่อ 5020

 

Go to website : ศูนย์ไตเทียม

......................................................................

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.