ศูนย์บริการและคลินิก The Highest Standard of Congestive Heart Failure Treatment

 

The Highest Standard of Congestive Heart Failure Treatment

The Vejthani Cardiology Clinic at Vejthani Hospital offers a full range of finest treatment of congestive heart failure. Our clinic features state of the art accommodation and equipment and specialises in cardiac treatment. The congestive heart failure team of doctors offers a comprehensive range of diagnostic services, including Electrocardiography (ECG), exercise stress test, Holter Monitoring, Holter EKG with the forefront medical technology.Our expert team is dedicated to delivering exceptional patient first heart care, ranging from normal check-ups through comsssssplex surgical operations and complete medical treatment ofcongestive heart failure symptoms.

Highest standard of congestive heart failure treatment at Cardiology Clinic   Congestive heart failure symptoms treatment at Cardiology Clinic

Meet our expert congestive heart failure team of doctors With our high-qualified 14 internal medical specialists in various field studies as well as long-term experience in congestive heart failure symptoms and treatment including Cardiologist, Cardiac imaging(MRI/CT), Electrophysiology, Interventionist, the Vejthani Cardiac Center is assured all our cardiac patient will receive great attention by individual requirements and the best treatment to meet their goal in life with a good health of the heart.We look forward to serving you as our precions a patient with the use of the latest techniques and technology available for cardiology treatment. Feel free to learn more about our cardiac services and treatments at The Vejthani Cardiology Clinic of Vejthani Hospital.

Make An Appointment
Check Pomotion Prices
Online Doctor Consultancy

Go to website : ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเวชธานี

......................................................................

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.