คู่มือการเข้ารับการรักษา

คำถามที่พบบ่อย

การค้นหารายชื่อแพทย์

คำถาม : ทำไมค้นหารายชื่อแพทย์ยากจัง?
คำตอบ : เราสามารถค้นหารายชื่อแพทย์ ได้ 3 วิธี

1. ค้นหารายชื่อแพทย์จาก "สาขาแพทย์" (ใช้กรณีที่ไม่ทราบชื่อแพทย์)
    วิธีค้นหา "เลือกสาขาแพทย์ แล้วกดปุ่ม ค้นหา
    ผลลัพธ์ จะแสดงรายการแพทย์ทุกท่านที่มีอยู่ในสาขานั้นๆ ออกมาทั้งหมด
    *หมายเหตุ : ถ้าเลือกการค้นหาจากสาขาแพทย์แล้ว จะไม่สามารถไปพิมพ์ค้นหาจากช่อง "พิมพ์ชื่อแพทย์" เพื่อค้นหารรายชื่อแพทย์ได้อีก ยกเว้นถ้าแพทย์ที่ค้นหา ได้มีชื่ออยู่ในสาขาที่เลือกนั้นด้วยเท่านั้น
                                     
2. ค้นหารายชื่อแพทย์จากวัน (ตารางออกตรวจ) ที่แพทย์มีตารางออกตรวจ
    (ใช้กรณีต้องการทราบว่ามีแพทย์ท่านไหน สาขาไหน ออกตรวจวันที่เราต้องการพบบ้าง)
    วิธีค้นหา "เลือกวัน แล้วกดปุ่ม ค้นหา
    ผลลัพธ์ จะแสดงรายการแพทย์ทุกท่าน ทุกสาขา ที่มีวันออกตรวจในวันนั้นๆ ออกมาทั้งหมด
                    
 *หมายเหตุ : ถ้าเลือกการค้นหาจากวันแล้ว จะไม่สามารถไปพิมพ์ค้นหาจากช่อง "พิมพ์ชื่อแพทย์" เพื่อค้นหารรายชื่อแพทย์ได้อีก ยกเว้นถ้าแพทย์ที่ค้นหา ได้มีชื่ออยู่ในวัน (ตารางออกตรวจ) ที่เลือกนั้นด้วยเท่านั้น
3. ค้นหารายชื่อแพทย์จาก "ชื่อ หรือ นามสกุลแพทย์" 
    (สามารถพิมพ์ชื่อหรือนามสกุล โดยใช้ Keyword [คำใดคำหนึ่งในชื่อหรือนามสกุล] ในการค้นหา
    เช่น พิมพ์คำว่า "ประ" แพทย์ที่มีชื่อ-นามสกุลที่มีคำว่า "ประ" ก็จะแสดงออกมาทั้งหมด)
    วิธีค้นหา "พิมพ์ชื่อหรือนามสกุลแพทย์ แล้วกดปุ่ม ค้นหา
    ผลลัพธ์ จะแสดงรายการแพทย์ทุกท่าน ทุกสาขา ที่มีคำใดคำหนึ่งอยู่ในชื่อหรือนามสกุล ออกมาทั้งหมด
                     

 *หมายเหตุ : ควรพิมพ์ชื่อแพทย์ให้ถูกต้อง ถ้าไม่มีการแสดงผลลัพธ์ กรุณาตรวจสอบการสะกดชื่อ-นามสกุลว่าถูกต้องหรือไม่
                      
icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )