คู่มือการเข้ารับการรักษา

คู่มือผู้รับบริการ

เรียนท่านผู้ใช้บริการ
 
            โรงพยาบาลเวชธานียินดีต้อนรับ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ  และใช้บริการของโรงพยาบาลเวชธานี ทางโรงพยาบาลจะดูแลและให้บริการท่านอย่างดีที่สุด
 
            คู่มือ “แนะนำการใช้บริการ” เป็นส่วนหนึ่งของการบริการที่โรงพยาบาลเวชธานีจัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในระหว่างที่ท่านเข้าพักรักษาสุขภาพในโรงพยาบาลประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่างๆ อาทิ คำแนะนำในการเตรียมตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลบริการทางการแพทย์ และบริการพิเศษอื่นๆ

             ทางโรงพยาบาลฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริการดังกล่าวข้างต้น  จะเป็นที่พอใจแก่ทุกท่าน  และหากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด   กรุณาเขียนลงในใบแสดงความคิดเห็น หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.vejthani.com (ตามQR Code) QR Code ซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดไว้ให้  เพื่อทางโรงพยาบาลจะได้ทำการปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น สามารถอ่านคู่มือผู้รับบริการได้ที่...

ด้วยความปรารถนาดี จาก
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเวชธานี


 

รายละเอียดคำแนะนำในการใช้บริการต่างๆ

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )