ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

สำหรับ Promotion Valentine’s Special พาเพื่อนมาตรวจสุขภาพหัวใจ ชุด Advance Heart ลด 50%
Promotion Valentine’s Special

พาเพื่อนมาตรวจสุขภาพหัวใจ ชุด Advance Heart  ลด 50% 

มา 2 ท่าน ราคา 4,350 บาท จากราคา 11,768 บาท

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 60 – 28 กุมภาพันธ์ 60

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
2. ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการพยาบาล
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ราคานี่สำหรับคนไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนยหัวใจ ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111
โทร 0-2734-0000 ต่อ 5300, 5301
โปรโมชั่น
ตั้งแต่ 1 543