แพ็กเกจ

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพหัวใจ ชุด Advance Heart

Update : 15 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

สำหรับ โปรโมชั่นตรวจสุขภาพหัวใจ ชุด Advance Heart
โปรโมชั่นตรวจสุขภาพหัวใจ ชุด Advance Heart สำหรับ 1 ท่าน 

มูลค่า 2,900 บาท จากปกติ 5,884 บาท

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 60 – 31 ธันวาคม 60

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
2. ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการพยาบาล
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ราคานี่สำหรับคนไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนยหัวใจ ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111
โทร 0-2734-0000 ต่อ 5300, 5301
โปรโมชั่น โปรโมชั่นตรวจสุขภาพหัวใจ ชุด Advance Heart
ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 31 ธ.ค. 2560