แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Update : 13 มกราคม 2559

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
คลอดธรรมชาติ   52,000  บาท  (3 วัน 2 คืน)
ผ่าตัดคลอด  63,900  บาท   (4 วัน 3 คืน)
คลอดธรรมชาติเปลี่ยนเป็นผ่าคลอด  66,000 บาท  (4 วัน 3 คืน)
ผ่าตัดคลอดและทำหมัน  68,900 บาท (4 วัน 3 คืน)
ผ่าตัดคลอดลูกแฝด  92,000  บาท (4 วัน 3 คืน)
 
 
วันนี้  – 31 ธันวาคม 2560
ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3200
Hot line 091-7706001

 

 
icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )