ข่าวสารและบริการ

Update : 04 เมษายน 2559

โรงพยาบาลเวชธานีได้รับการรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลเวชธานีได้รับการรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลเวชธานีได้รับการรับรองคุณภาพ จากองค์กรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแห่งสหรัฐอเมริกา : Joint Commission International (JCI) ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ครั้งแรกในปี 2010, ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2013 และล่าสุดโรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 3 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปีจากนี้ไป (ปี 2016 - 2019) โดยโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจะต้องมีการให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นหลักประกันให้กับผู้มาใช้บริการว่า 
"โรงพยาบาลเวชธานีจะส่งมอบมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับสากล ให้กับผู้มาใช้บริการ และประชาชนทุกคน"  
icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )