ข่าวสารและบริการ

Update : 01 มีนาคม 2559

ประกาศ ทำลายแฟ้มประวัติ, ฟิล์มเอกซเรย์, ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่โรงพยาบาลเวชธานี

ประกาศ ทำลายแฟ้มประวัติ, ฟิล์มเอกซเรย์, ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่โรงพยาบาลเวชธานี

ประกาศ!
เรื่อง : ทำลายแฟ้มประวัติ, ฟิล์มเอกซเรย์, ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่โรงพยาบาลเวชธานี

      โรงพยาบาลเวชธานี ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ จะมีการทำลายแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ ของผู้ป่วยนอก ที่ ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลฯ เป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี ได้แก่แฟ้มผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ. 2537- 2553 และผ้ป่วยใน ที่ ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลฯ เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี
ได้แก่ แฟ้มผู้ป่วยใน ปี พ.ศ. 2537-2548
 
      หากท่านต้องการเก็บแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ โปรดติดต่อโรงพยาบาลเวชธานี โทร.0-2734-0000 ต่อ 2092-2094 แผนกเวชระเบียน

     ภายใน วันที่ 1 เมษายน 2559
หลังพ้นกำหนดนี้แล้ว แฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ เหล่านี้จะถูกทำลายทั้งหมด
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )