ข่าวสารและบริการ

Update : 02 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี เป็นตัวแทนรับ รางวัล

ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี เป็นตัวแทนรับ รางวัล "ดีเด่น" ด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่

ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี เป็นตัวแทนรับ รางวัล "ดีเด่น" ด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ จากงาน Muang Thai Assurance MODERN Hospital Award 2015 ซึ่งรางวัลดังกล่าว พิจารณาจาก ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่างๆ และ ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ 
icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )