ข่าวสารและบริการ

Update : 14 สิงหาคม 2558

คลินิกพัฒนาการเด็ก จิตเวชเด็ก และวัยรุ่นโรงพยาบาลเวชธานี

คลินิกพัฒนาการเด็ก จิตเวชเด็ก และวัยรุ่นโรงพยาบาลเวชธานี

บริการให้คำปรึกษา เด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ที่มีปัญหาต่าง ๆ เช่น สมาธิสั้น, ออทิสติก, มีปัญหาการเรียน, ปัญหาด้านพฤติกรรมและสังคม, พูดช้า, เก็บตัว, ซน เป็นต้น ทดสอบพัฒนาการเด็กแต่ละวัย  ตรวจวัด IQ/EQ และกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Super Kid’s Center ชั้น 3  
โทร. 0 2734 0000  ต่อ  3310, 3312, 3319
   
icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )