ข่าวสารและบริการ

Update : 12 กันยายน 2557

เซ็นสัญญาเครื่องมือแพทย์

เซ็นสัญญาเครื่องมือแพทย์

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557  ดร.นพ.ตุลวรรธน์  พัชราภา  ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี ได้ทำสัญญากับ แอซเซ็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (AMS)  บริษัทบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับสากล ที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลชั้นนำ ซึ่งโรงพยาบาลเวชธานีไว้วางใจใช้บริการต่อไปจนถึงปี พ.ศ. 2560 
icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )